All Questions
prev
Poprzedni:3.16 Czym są relikwie?
next
Następny:3.18 Czy egzorcyzmy wypędzające złe duchy są prawdziwe?

3.17 Po co są pielgrzymki i procesje? Czym są rekolekcje?

Tradycje i nabożeństwa

Tak jak swoich pierwszych uczniów, Jezus zaprasza wszystkich ludzi do podążania za Nim (Mk 1, 17)Mk 1, 17: Jezus powiedział do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.". Pielgrzym to ktoś, kto podróżuje z Jezusem: odbywa pielgrzymkę do świętego miejsca. Pielgrzymi mają do osiągnięcia dwa cele: wzrastanie w relacji z Bogiem i w poznaniu samych siebie oraz postępowanie naprzód na drodze do nieba, które jest ostatecznym celem nas wszystkich.

Uroczyste procesje, w czasie których śpiewamy i modlimy się, przypominają nam o tym, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Gdy wyjeżdżasz na rekolekcje, dosłownie usuwasz się z życia codziennego, by całkowicie skupić się na Bogu.

Procesje pomagają nam w modlitwie: nasze życie to wędrówka do nieba, z Bogiem i innymi. Rekolekcje to wycofanie z codzienności na modlitwę.
Z mądrości Kościoła

Jakie formy pobożności ludowej towarzyszą życiu sakramentalnemu Kościoła?

Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec. Kościół popiera i oświeca światłem wiary autentyczne formy pobożności ludowej. [KKKK 353]

Jaki sens mają pielgrzymki?

Ten, kto pielgrzymuje, „modli się” stopami i wszystkimi zmysłami doświadcza, że całe jego życie jest wielką drogą do Boga.

Już w starożytnym Izraelu pielgrzymowano do świątyni w Jerozolimie. Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj. W ten sposób, zwłaszcza w średniowieczu, powstał regularnyruch pielgrzymkowy do świętych miejsc (przede wszystkim do Jerozolimy oraz do grobów apostołów w Rzymie i Santiago de Compostela). Wielokrotnie pielgrzymowano, by odpokutować winy, często jednak nie było to wolne od fałszywych intencji, gdyż chciano się usprawiedliwić przed Bogiem przez samoudręczenie. Obecnie pielgrzymowanie do sanktuariów przeżywa prawdziwy renesans. Ludzie poszukują pokoju i siły, które emanują z tych miejsc szczególnej łaski. Mają dosyć ciągłego wyścigu, chcą wyrwać sią z codziennej rutyny, uwolnić się od ciężaru dnia powszedniego i wyruszyć na spotkanie z Bogiem. [Youcat 276]