Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

3.16 Czym są relikwie?

Tradycje i nabożeństwa

Relikwie są namacalną pamiątką po świętych. Są to często fragmenty ubrania bądź ciała świętego. Nie jest to aż tak dziwne, jak mogłoby się wydawać: pomyśl tylko o ludziach trzymających biżuterię, pukiel włosów czy inne przedmioty, które należały do ukochanej osoby, która zmarła. 

Bliskość i namacalność relikwii świętego może wzmocnić naszą wiarę: tak jak święci, możemy stać się prawdziwie i w pełni szczęśliwi, jeśli wciąż będziemy próbować pozostać blisko Boga i żyć w zgodzie z innymi.

> Czytaj więcej w książce

Tak jak pukiel włosów przypomina nam ukochaną osobę, relikwie są namacalną pamiątką po świętych i pomagają nam prosić ich o modlitwę.

Z mądrości Kościoła

Jakie formy pobożności ludowej towarzyszą życiu sakramentalnemu Kościoła?

Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec. Kościół popiera i oświeca światłem wiary autentyczne formy pobożności ludowej. [KKKK 353]

Czy należy oddawać cześć relikwiom?

Kult relikwii jest naturalną, ludzką potrzebą, aby okazać osobom wyniesionym na ołtarze cześć i głęboki szacunek. Właściwy kult relikwii świętych jest wtedy, gdy uwielbia się działanie Boże w tych ludziach, którzy całkowicie oddali się Bogu. [Youcat 275]