DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.16 Çka janë reliket?
next
Tjetra:3.18 Ekzorcizmi për të dëbuar djallin është i vërtetë?

3.17 Pse shtegtimet dhe procesionet? Çka është një tërheqje?

Traditat dhe devocionet

Ashtu si bëri me apostujt e tij të parë, Jezusi gjithashtu fton të gjithë njerëzit sot që ta ndjekin Atë (Mk. 1:17) Mk. 1:17: Jezusi u tha: “Ejani pas meje e do t’ju bëj peshkatarë njerëzish!”. Pelegrin është dikush që udhëton me Jezusin duke bërë një pelegrinazh në një vend të shenjtë. Si pelegrin, ju keni dy qëllime: nga njëra anë të rriteni në marrëdhënien tuaj me Zotin dhe të njihni më mirë vetveten, dhe nga ana tjetër të përparoni në rrugën tuaj drejt parajsës, i cili është qëllimi ynë përfundimtar.

Procesionet solemne, gjatë të cilave ne këndojmë dhe lutemi, na kujtojnë faktin se të gjithë jemi pelegrinë. Kur shkoni në një tërheqje, ju tërhiqeni nga jeta e përditshme për një periudhë kohe, kështu që të mund të përqëndroheni plotësisht te Zoti.

Shtegtimet & procesionet na përkujtojnë se jeta është një udhëtim me Zotin & të tjerët drejt parajsës. Ne tërhiqemi nga jeta e përditshme me qëllim që të lutemi.
Urtësia e Kishës

Cilat devotshmëri popullore e shoqërojnë jetën sakramentore të Kishës?

Ndjenja fetare e popullit të krishterë gjithmonë ka gjetur shprehje dhe mënyra të ndryshme për devotshmërinë që shoqëron jetën sakramentore të Kishës, si nderimi i relikeve, vizitat në shenjtërore të ndryshme, shtegtimet, procesionet, Udha e Kryqit dhe Rruzarja. Kisha, me dritën e fesë, ndriçon dhe përkrah mënyrat autentike të devotshmërisë popullore. [KKKP 353]

What is the purpose of a pilgrimage?

Someone who goes on a pilgrimage “prays with his feet” and experiences with all his senses that his entire life is one long journey to God.

In ancient Israel people made pilgrimages to the Temple in Jerusalem. Christians adopted this custom. And so this developed, especially in the Middle Ages, into a regular pilgrimage movement to the holy places (above all to Jerusalem and to the tombs of the apostles in Rome and Santiago de Compostela). Often people went on pilgrimage so as to do penance, and sometimes their actions were affected by the false notion that one had to justify oneself before God by tormenting and punishing oneself. Today pilgrimages are experiencing a unique revival. People are looking for the peace and the strength that come from those grace-filled localities. They are tired of going it alone; they want to get out of the rut of the daily routine, get rid of some ballast, and start moving toward God. [Youcat 276]

Ja çfarë thonë Papët

Praktika e shtegtimit ... përfaqëson udhëtimin që secili prej nesh bën në këtë jetë. Vetë jeta është një shtegtim  dhe njeriu  është një udhëtar, një shtegtar  që përshkon  rrugë, duke iu drejtuar vendmbërritjes së  dëshiruar... Zoti Jezus na tregon hapat e shtegtimit  për të arritur qëllimin tonë: “Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni! Mos dënoni e nuk do të dënoheni! Falni e do të gjeni falje! Jepni e do t’ju jepet: masë e mirë, e dendur, e tundur, me grumbull do t’ju jepet nën sqetullën tuaj: sepse me atë masë që të matni, do t’ju matet edhe juve në kthim” (Lk 6: 37-38). [Papa Françesku, Misericordiae Vultus, nr. 14]