Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
schilderij van de intocht van Jezus

3.17 Waarom pelgrimstochten en processies? Wat is een retraite?

Gebruiken en devoties

Net als zijn eerste leerlingen nodigt Jezus ook alle mensen van nu uit om Hem te volgen (Mar 1,17)Mar 1,17: Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’. Een pelgrim is iemand die op reis is met Jezus: hij maakt een bedevaart of pelgrimstocht naar een heilige plaats. Als pelgrim heb je twee doelen: groeien in je relatie met God en in zelfkennis, en tegelijk op weg zijn naar de hemel, ons einddoel.

Processies zijn plechtige optochten met gezang en gebed, ze herinneren ons eraan dat we allemaal pelgrims zijn. Als je op retraite gaat trek je je letterlijk even terug uit het dagelijkse leven om je helemaal te kunnen richten op God.

> Lees meer in het boek

Processies helpen bidden: zo is ook ons leven een tocht met God en anderen naar de hemel. Retraite is je ergens terugtrekken om te bidden.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke vormen van volksvroomheid begeleiden het sacramentele leven van de Kerk?

De godsdienstzin van het christenvolk heeft altijd verschillende uitdrukkingen gevonden in allerlei vormen van vroomheid, die het sacramentele leven van de Kerk begeleiden, zoals de verering van relikwieën, het bezoek aan heiligdommen, de bedevaarten, de processies, de “kruisweg” en de rozenkrans. Met het licht van het geloof verheldert en bevordert de Kerk de authentieke vormen van volksvroomheid. [CCKK 353]

Wat is de het nut van pelgrimstochten?

Wie op pelgrimstocht gaat, ‘bidt’ met zijn voeten en ervaart met alle zintuigen dat zijn hele leven één lange weg naar God is.

Al in het oude Israël werd gepelgrimeerd naar het heiligdom in Jeruzalem. Christenen namen dit gebruik over. Zo ontstond vooral in de middeleeuwen een regelrechte pelgrimsbeweging naar heilige plaatsen (vooral Jeruzalem en de graven van de apostelen in Rome en Santiago de Compostela). Vaak werd gepelgrimeerd om boete te doen, en vaak was dat niet vrij van de foute gedachte dat je je door zelfkwelling voor God moest rechtvaardigen. Tegenwoordig beleven we een ware renaissance van de pelgrimstochten. Mensen zoeken de vrede en kracht die van de plaatsen van genade uitgaan. Ze hebben genoeg van de huidige egotripperij, willen zich losmaken van de tredmolen van de dagelijkse beslommeringen, zich bevrijden van ballast en in beweging komen naar God. [Youcat 276]