Alle Vragen
prev
Vorige:3.16 Wat zijn relieken?
next
Volgende:3.18 Zijn er echt exorcisten die duivels uitdrijven?

3.17 Waarom pelgrimstochten en processies? Wat is een retraite?

Gebruiken en devoties

Net als zijn eerste leerlingen nodigt Jezus ook alle mensen van nu uit om Hem te volgen (Mar 1,17)Mar 1,17: Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’. Een pelgrim is iemand die op reis is met Jezus: hij maakt een bedevaart of pelgrimstocht naar een heilige plaats. Als pelgrim heb je twee doelen: groeien in je relatie met God en in zelfkennis, en tegelijk op weg zijn naar de hemel, ons einddoel.

Processies zijn plechtige optochten met gezang en gebed, ze herinneren ons eraan dat we allemaal pelgrims zijn. Als je op retraite gaat trek je je letterlijk even terug uit het dagelijkse leven om je helemaal te kunnen richten op God.

Processies helpen bidden: zo is ook ons leven een tocht met God en anderen naar de hemel. Retraite is je ergens terugtrekken om te bidden.
Uit de Wijsheid van de Kerk

What forms of popular piety accompany the sacramental life of the Church?

The religious sense of the Christian people has always found expression in the various forms of piety which accompany the sacramental life of the Church such as the veneration of relics, visits to sanctuaries, pilgrimages, processions, the stations of the cross and the rosary. The Church sheds the light of faith upon and fosters authentic forms of popular piety. [CCCC 353]

What is the purpose of a pilgrimage?

Someone who goes on a pilgrimage “prays with his feet” and experiences with all his senses that his entire life is one long journey to God.

In ancient Israel people made pilgrimages to the Temple in Jerusalem. Christians adopted this custom. And so this developed, especially in the Middle Ages, into a regular pilgrimage movement to the holy places (above all to Jerusalem and to the tombs of the apostles in Rome and Santiago de Compostela). Often people went on pilgrimage so as to do penance, and sometimes their actions were affected by the false notion that one had to justify oneself before God by tormenting and punishing oneself. Today pilgrimages are experiencing a unique revival. People are looking for the peace and the strength that come from those grace-filled localities. They are tired of going it alone; they want to get out of the rut of the daily routine, get rid of some ballast, and start moving toward God. [Youcat 276]

Dit zeggen de pausen

The practice of pilgrimage... represents the journey each of us makes in this life. Life itself is a pilgrimage, and the human being is a viator, a pilgrim travelling along the road, making his way to the desired destination...The Lord Jesus shows us the steps of the pilgrimage to attain our goal: “Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; give, and it will be given to you; good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back” (Lk 6:37-38). [Pope Francis, Misericordiae Vultus, n. 14]