Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.15 Çka është një shenjt?
next
Tjetra:4.17 Si mund të bëhesh shenjt?

4.16 Cilit shenjt duhet t’i lutem? Janë kaq shumë!

Thirrja për shenjtëri

Shenjtërit e shumtë secili tregojnë në mënyrën e vet se sa e madhe është dashuria e Zotit për ne. Gjatë jetës së tyre ata kishin besim të plotë në Jezusin dhe për shkak të kësaj ata u bënë një shembull për ne. Shenjtërit luten për ne në parajsë dhe ne mund të kërkojmë lutjen e tyre.

Merrni për shembull Shën Lidvinën e Schiedamit, Shën Ritën e Cascias dhe Shën Ndoun e Padovës. Secili prej këtyre shenjtërve shërben si një shembull për ne, secili në mënyrën e tij ose të saj. Feja dhe përkushtimi i tyre ndaj Zotit i lejoi ata të vinin interesat e njerëzve të tjerë mbi ato të tyre. Në këtë mënyrë ata demonstruan dashuri të madhe për të afërmin e tyre.

Disa shenjtër janë mbrojtës për raste dhe situata të veçanta. Ndiqni shembullin e tyre e bëhuni edhe ju si ata!
Urtësia e Kishës

What does the “communion of saints” mean?

The “communion of saints” is made up of all men who have placed their hope in Christ and belong to him through Baptism, whether they have already died or are still alive. Because in Christ we are one Body; we live in a communion that encompasses heaven and earth.

The Church is larger and more alive than we think. Among her members are the living and the deceased (whether they are still undergoing a process of purification or are already in the glory of God), individuals known and unknown, great saints and inconspicuous persons. We can help one another even beyond the grave. We can call on our patrons and favorite saints, but also our departed relatives and friends whom we believe are already with God. Conversely, by our intercessory prayer, we can come to the aid of our dear departed who are still undergoing purification. Whatever the individual does or suffers in and for Christ benefits all. Conversely, this unfortunately means also that every sin harms the communion. [Youcat 146]

What is the significance of receiving a name in Baptism?

Through the name that we receive in Baptism God tells us: “I have called you by name, you are mine” (Is 43:1).

In Baptism a person is not dissolved into an anonymous divinity, but rather is affirmed precisely in his individuality. To be baptized by a name signifies that God knows me, he says Yes to me and accepts me forever in my unrepeatable uniqueness. [Youcat 201]

Why should Christians choose the names of saints at Baptism?

There are no better examples than the saints and no better helpers. If my namesake is a saint, I have a friend with God. [Youcat 202]

Ja çfarë thonë Papët

Gjatë vitit liturgjik, Kisha na fton të përkujtojmë një mori shenjtërish, ata  që jetuan plotësisht në bamirësi, të cilët ditën ta donin dhe ta ndiqnin Krishtin në jetën e tyre të përditshme. Ata na tregojnë se është e mundur që të gjithë ta marrin këtë rrugë ... Duhet të them edhe prej besimit tim personal shumë shenjtër , jo të gjithë, janë yje të vërtetë në qiellin  e historisë ... [Mirësia] të cilën ata e kanë zhvilluar në besimin e Kishës, është për mua falja më e besueshme e krishterimit dhe shenja se ku qëndron e vërteta. [Papa Benedikti XVI, Audienca e përgjithshme, 13 prill 2011]