All Questions
prev
Predchádzajúce:4.15 Kto je svätý?
next
Ďalej:4.17 Ako sa človek stane svätým?

4.16 Ku ktorému svätému sa mám modliť? Je ich tak veľa!

Povolanie k svätosti

Každý z množstva svätých spôsobom sebe vlastným ukazuje, ako veľmi nás Boh miluje. Za života plne dôverovali Ježišovi, a preto sa pre nás stali príkladom. Svätí sa za nás modlia v nebi a my ich môžeme prosiť o modlitby.

Pozrime sa napríklad na svätých Cyrila a Metoda, svätú Lauru Vicuña alebo na svätého Antona Paduánskeho. Každý z týchto svätých nám môže byť príkladom, no každý z nich žil trochu inak. Vďaka viere a odovzdanosti voči Bohu dokázali povýšiť záujmy druhých nad svoje vlastné záujmy. Takto preukázali veľkú lásku k blížnemu.

Niektorí svätí sú patrónmi pre konkrétne veci alebo situácie. Nasleduj ich príklad a staň sa svätým!
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená „spoločenstvo svätých“?

Do „spoločenstva svätých“ patria všetci ľudia, živí aj zomrelí, ktorí vložili všetku svoju nádej do Ježiša a krstom boli k nemu pričlenení. Pretože tvoríme  v Kristovi jedno telo, žijeme v spoločenstve zahŕňajúcom aj nebo aj zem.

Cirkev je väčšia a živšia, ako by sme predpokladali. Patria do nej živí i zomrelí, aj keď ešte prechádzajú procesom očisťovania, alebo sú už v Božej sláve, známi i neznámi, veľkí svätci i celkom nenápadní ľudia. Môžeme si navzájom pomáhať bez ohľadu na hranicu smrti. Môžeme prosiť o príhovor svojich patrónov alebo obľúbených svätcov, ale aj našich zosnulých príbuzných, o ktorých veríme, že už sú u Boha. A naopak, svojím príhovorom môžeme prispieť na pomoc našim zomrelým blízkym, ktorí ešte prechádzajú vlastným očistením. Čokoľvek jednotlivec vykoná alebo vytrpí pre Krista, to osoží všetkým. Žiaľ, aj opačne však platí, že každý hriech škodí celému spoločenstvu. [Youcat 146]

Aký význam má meno, ktoré pri krste dostávame?

Menom, ktoré dostávame pri krste, nám Boh hovorí: „Po mene ťa zavolám, ty si môj“ (Iz 43,1).

Pri krste sa človek nerozplýva v nejakom anonymnom božstve, ale ním sa práve potvrdzuje jeho jedinečnosť. Dostať pri krste určité meno znamená, že Boh ma pozná; povedal mi svoje „áno" a navždy ma prijíma v mojej nezameniteľnej individuálnosti. [Youcat 201]

Prečo by si katechumeni mali vybrať svoje krstné meno po nejakom veľkom svätcovi?

Nemáme lepšie vzory ani lepších pomocníkov ako svätých. Ak je mojím patrónom svätec, mám u Boha priateľa.  [Youcat 202]

Toto hovoria pápeži

Cirkev počas liturgického roku nás pozýva k spomienkam na množstvo svätých, teda na tým, ktorí prežili svoj život v plnosti lásky, dokázali milovať a nasledovať Krista v ich každodennom živote. Oni nám hovoria, že všetci môžu nasledovať túto cestu… Sú to normálni ľudia, keď tak môžeme povedať, bez nejakých viditeľných heroických vlastností, ale v ich každodennej dobrote vidíme pravdivosť viery. Táto dobrota, ku ktorej dozreli vo viere v Cirkev, je pre mňa tou najistejšou apológiou kresťanstva a znakom, odkiaľ pochádza pravda. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 13. apríla 2011]