All Questions
prev
Predchádzajúce:2.34 Prečo bola cirkev taká krutá k domorodým Američanom?
next
Ďalej:2.36 Aké myšlienky vyvolali reformáciu?

2.35 Prečo Cirkev predávala odpustky ako vstupenky do neba?

Smerom k reformácii

Boh chce, aby každý mohol prísť do neba. Ježiš ustanovil sviatosť zmierenia (spoveď), aby sme po krste mohli byť rozhrešení od našich hriechov. Aby sme ale po príchode do neba pred Božiu tvár mohli byť naozaj bez (pozostatkov) hriechu, musíme byť dokonale očistení v očistci.

Niekedy môže pápež udeliť odpustky, aby sa skrátil čas strávený v očistci. Odpustky sú prejavom Božej milosti a možno ich získať napríklad konkrétnou modlitbou alebo púťou. Odpustky sú teda vo svojej podstate krásne. V stredoveku sa však odpustky hrubo zneužívali a predávali ako „lístky do neba“. Kritika tejto praxe je naozaj opodstatnená.

Odpustky nie sú lístky do neba. Predávaním sa hrubo zneužívali, bol to hriech.
Toto hovoria pápeži

Vyvážená a zmysluplná prax získavania odpustkov, či už pre seba alebo pre zosnulých, pomáha lepšie si uvedomiť hodnotu vzťahu medzi Eucharistiou a sviatosťou zmierenia. Týmito prostriedkami dostávajú veriaci „pred Bohom odpustenie časného trestu za hriechy, ktorých vina už bola odpustená…“ Keďže podmienky získavania odpustkov zahŕňajú spoveď a sväté prijímanie, odpustková prax môže účinne pomôcť veriacim kráčať po ceste obrátenia a nanovo objaviť ústrednú úlohu Eucharistie v kresťanskom živote. [Pápež Benedikt XVI., Sacramentum caritatis, č. 21]