DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.36 Aké myšlienky vyvolali reformáciu?
next
Ďalej:2.38 Aké sú dôsledky reformácie?

2.37 Aký je rozdiel medzi protestantmi a katolíkmi?

Smerom k reformácii

Kým existuje len jedna Katolícka cirkev pod vedením pápeža, máme tu aj mnoho protestantských spoločenstiev. Všetci máme spoločnú vieru v Boha a Božiu lásku k človeku. Sú tu však aj rozdiely. Ako katolíci veríme, že Božie zjavenie je prítomné v Biblii a v Tradícii Cirkvi, zatiaľ čo väčšina protestantov za zdroj zjavenia považuje výlučne Bibliu.

Väčšina protestantov má tiež problém so sviatosťami, úlohou Márie a svätými či postavením pápeža. Ježiš chcel založiť jedinú Cirkev: rozdelenie, ktoré medzi kresťanmi panuje, nie je v súlade s jeho zámerom. Preto sa potrebujeme veľa modliť a robiť všetko preto, aby sme dosiahli jednotu.

Protestanti odmietajú niektoré prvky katolíckej viery, obzvlášť pápeža ako znak jednoty a sviatosti ako zdroj milosti.
Toto hovoria pápeži

Prvým a najdôležitejším predpokladom ekumenizmu je, aby sme mali na zreteli množstvo vecí, ktoré máme spoločné a nestrácali ich z dohľadu pod tlakom sekularizácie – všetko, čo z nás v prvom rade robí kresťanov a je aj naďalej naším darom a úlohou. [Pápež Benedikt XVI., Príhovor v Erfurte, 23. septembra 2011]