Alle Vragen
prev
Vorige:2.34 Waarom was de Kerk zo wreed tegen de Amerikaanse indianen?
next
Volgende:2.36 Met welke ideeën begon de reformatie?

2.35 Hoe zat dat toen de Kerk aflaten en ‘tickets naar de hemel’ verkocht?

Op weg naar de reformatie

God wil dat iedereen in de hemel kan komen. Jezus stelde het sacrament van boete en verzoening in, zodat we vergeving van onze zonden (begaan na onze doop) kunnen krijgen. Om, als we bij God in de hemel komen, helemaal zonder (resten van) zonde te zijn, moeten deze worden ‘uitgeboet’ in het vagevuur.

De paus kan soms een aflaat verlenen om de tijd in het vagevuur te verkorten. Deze aflaat is een teken van Gods barmhartigheid en kan bijvoorbeeld worden verkregen door een bepaald gebed te bidden of een pelgrimstocht te maken. Aflaten op zich zijn dus iets moois. In de middeleeuwen werd hier echter grof misbruik van gemaakt doordat aflaten werden verkocht als ‘tickets naar de hemel’. De kritiek hierop is heel terecht. 

Sacramenten en aflaten zijn nooit bedoeld geweest als ‘ticket naar de hemel’ en ze als zodanig verkopen is ernstig misbruik en godslastering.