DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.40 Čo znamenala protireformácia?
next
Ďalej:2.42 Aká bola úloha cirkvi počas osvietenstva?

2.41 Čo je to Tridentský koncil?

Odpoveď cirkvi

Tridentský koncil bol dôležitou súčasťou odpovede katolíkov na reformáciu (protireformácie). Tento cirkevný koncil zvolal pápež Pavol III. v roku 1545. Spoločné rozhodnutia biskupov a pápeža na koncile boli pre Cirkev naozaj dôležité.

Koncil zdôrazňoval podstatu viery, ponúkol podrobnejšie vysvetlenie siedmich sviatostí a jasnejšiu definíciu usporiadania Cirkvi. Biskupov a kňazov vyzvali k náprave tam, kde to bolo potrebné. Dokumenty Tridentského koncilu určili smerovanie Cirkvi na mnoho storočí dopredu.

Trident chcel odpovedať na reformáciu, prehĺbil chápanie viery a zreformoval cirkevné zvyklosti.
Toto hovoria pápeži

V reformačnom storočí sa zdalo, akoby Katolícka cirkev spela k svojmu zániku. Nový prúd, ktorý hlásal: „Teraz je s Rímskou cirkvou koniec“ zdanlivo triumfoval. Vidíme však, že vďaka veľkým svätcom ako Ignác z Loyoly, Terézia z Avily a Karol Boromejský a mnohým ďalším zažila Cirkev svoje vzkriesenie. V Tridentskom koncile sa jej náuka aktualizovala a osviežila. Do Cirkvi sa opäť vrátil život a vitalita. Pozrime sa na obdobie osvietenstva, keď Voltaire vyhlásil: „Konečne je táto stará Cirkev mŕtva a ľudstvo živé!“ Čo sa však stalo? Cirkev sa obnovila. [Pápež Benedikt XVI, stretnutie z kňazmi v Albane, 31. augusta 2006]