All Questions
prev
Predchádzajúce:1.8 Existuje naozaj len jedna pravda?
next
Ďalej:1.10 Prečo je Biblia taká dôležitá?

1.9 Je logické veriť? Môžem mať otázky?

Stvorenie alebo náhoda?

Klásť otázky je základ, pretože práve takto môže človek premýšľať o viere. Tým, že sa človek pýta, môže preniknúť hlbšie do pravdy viery a lepšie pochopiť význam toho, ako nás Boh miluje.

Jadro kresťanskej viery možno pochopiť len vtedy, ak človek premýšľa nad Božou láskou ku každej ľudskej bytosti. Čiastočne ho môžeme spoznať prostredníctvom toho, čo nám o sebe ukazuje on sám (to sa nazýva zjavenie). Niektoré otázky však aj tak zostávajú bez odpovedí, pretože žiadna odpoveď nedokáže v plnej miere definovať Boha. Boh je vždy väčší!

Tvoje otázky sú dôkazom toho, že premýšľaš o Bohu. Preto môžeš pochopiť logiku viery hlavou a zažiť Boha v srdci.
Múdrosť Cirkvi

Prečo je v človekovi túžba po Bohu?

Sám Boh, keď stvoril človeka na svoj obraz, vpísal do jeho srdca túžbu vidieť ho. Hoci človek túto túžbu často ignoruje, Boh ho neprestáva priťahovať k sebe, aby žil a našiel v ňom tú plnosť pravdy a šťastia, ktorú neprestajne hľadá. Človek je teda svojou prirodzenosťou a svojím povolaním náboženskou bytosťou, schopnou vstúpiť do spoločenstva s Bohom. Toto dôverné a životné spojenie s Bohom dáva človekovi jeho základnú dôstojnosť. [KKKC 2]

Prečo hľadáme Boha?

Boh nám vložil do srdca túžbu, aby sme ho hľadali a našli. Sv. Augustín hovorí: „Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ Túto túžbu po Bohu nazývame náboženstvom. 

Pre človeka je prirodzené, že hľadá Boha. Celé jeho úsilie o pravdu a šťastie je napokon hľadaním toho, čo ho absolútne nesie, absolútne uspokojuje, absolútne pohýna. Človek je až vtedy sám sebou, keď nájde Boha. „Kto hľadá pravdu, vedome či nevedome hľadá Boha“ (sv. Edita Steinová). [Youcat 3]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Azda nebudem pôsobiť namyslene, ak poviem, že v kresťanstve existuje množstvo pohľadov na články viery, vysvetlenia temných hrozieb z prorockých spisov, podobenstiev v evanjeliách a mnoho tých vecí, o ktorých sa hovorí alebo ktorým bol pripísaný symbolický význam. [Origenes, Proti Kelsovi, kn. 1, kap. 9 (PG 11, 672)]