#Aplikacioni në Twitter me ZOTIN: Një thesar i lutjeve Katolike

Lutja është shumë e rëndësishme, por nuk është gjithmonë e lehtë. Si t’ia nisni dhe çfarë duhet të thoni? Aplikacioni në Twitter me ZOTIN është krijuar posaçërisht për t'ju ndihmuar. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar mënyra për t'u lutur vetë, ose për shembull doni të lutni Rruzaren me të tjerët në një gjuhë të huaj, përgjigjen do ta gjeni në aplikacion. Me këtë aplikacion, ju mund të luteni në çdo kohë, në çdo vend, edhe nëse nuk dini si!

Lutjet janë organizuar në shtatë ikona:

  • Duke  iu lutur Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjt. Të tre personat e Trinisë meritojnë vëmendjen tuaj dhe duan të luten për ju. Nën këtë ikonë, do të gjeni po ashtu himnin e madhërishëm të Kishës, Te Deum.
  • Engjëlli dhe Rruzarja. Këto janë dy lutjet më të rëndësishme që i drejtojmë Nënës Mari. Për shkak se ato mbahen çdo ditë, është mirë të mund t’u bashkohesh me këto lutje në shumë gjuhë.
  • Lutja me Shenjten Mari. Ka shumë lutje të tjera me të cilat ne mund t'i drejtohemi Marisë. Në parajsë, ajo është shumë afër Jezusit dhe do të donte të sillte lutjen tuaj para tij
  • Lutje të tjera. Pavarësisht nëse doni të luteni për të vdekurit, me engjëjt, për shkak të pendimit, ose për një arsye tjetër - në aplikacion gjithmonë mund të gjeni një lutje të përshtatshme.
  • Lutje nga Bibla. Bibla përmban shumë lutje. Disa nga këto përfshihen në aplikacion.
  • Formulime të besimit Katolik. Së bashku, këto formulime japin një pasqyrë të shkurtër të asaj që ne besojmë si katolikë. Pjesa më e madhe e përmbajtjes së besimit shpjegohet gjetkë në Në Twitter me ZOTIN.
  • Lutjet për priftin. Këtu do të gjeni një rit të shkurtër për Rrëfimin dhe sakramentet e tjera. Ju gjithashtu mund të gjeni një numër lutjesh të rëndësishme për nderimin e Jezusit gjatë adhurimit Eukaristik.