Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.11 Çfarë lutje është Ati ynë?
next
Tjetra:3.13 Çka është Liturgjia e Orëve?

3.12 Si duhet ta lus Rruzaren?

Format e lutjes

Ju mund të mbani me vete një rruzare në çdo kohë. Një rruzare përbëhet nga pesë seri të ndara me nga 10 kokrra. Pas një Ati Ynë [> 3.11], ne lusim dhjetë Të Falemi Mari.
Ndërsa lusim rruzaren, ne reflektojmë mbi disa ngjarje të jetës së Jezusit dhe të Marisë. Këto ngjarje quhen ‘misteret e rruzares’. Rruzarja është si një rreth lutjesh (trëndafilash) të cilat ne ia ofrojmë Marisë, ndërsa i kërkojmë që të lutet për ne.

Struktura e rruzares përshkruhet shkurtimisht në aplikacionin #TwGOD  [>The app].

Në Rruzare e lut një Ati Ynë apo Të Falemi Mari në çdo kokërr, dersa sodit mbi jetën e Jezusit & Marisë dhe kalon kohë me ta.
Urtësia e Kishës

Si i lutet Kisha Marisë?

Para së gjithash me uratën* Të falemi Mari, me të cilën Kisha kërkon ndërmjetësimin e Virgjërës. Urata të tjera për Marinë janë Rruzarja, himni Acatistos, Paraclisis, himnet dhe këngët e traditave të ndryshme të krishtera. [KKKP 563]

How do you pray the Rosary?

 1. In the name of the Father …
 2. Apostles’ Creed
 3. Our Father
 4. Three Hail Marys
 5. “Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.”
 6. Five decades, each with one Our Father, ten Hail Marys, and a Glory Be to the Father.

The complete Rosary consists of Joyful, Luminous, Sorrowful, and Glorious Mysteries.

 • The Joyful Mysteries (Monday, Saturday)
  1. The Annunciation
  2. The Visitation
  3. The Nativity
  4. The Presentation of the Child Jesus in the Temple
  5. The Finding of the Child Jesus in the Temple
 • The Luminous Mysteries (Thursday)
  1. The Baptism in the Jordan
  2. The Wedding Feast at Cana
  3. The Proclamation of the Kingdom of God and Repentance for Sin
  4. The Transfiguration
  5. The Institution of the Holy Eucharist
 • The Sorrowful Mysteries (Tuesday, Friday)
  1. The Agony in the Garden
  2. The Scourging at the Pillar
  3. The Crowning with Thorns
  4. The Carrying of the Cross
  5. The Crucifixion
 • The Glorious Mysteries (Wednesday, Sunday)
  1. The Resurrection
  2. The Ascension
  3. The Descent of the Holy Spirit
  4. The Assumption of the Blessed Virgin Mary
  5. The Crowning of the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven

[Youcat 481]

Ja çfarë thonë Papët

Rruzarja, pikërisht sepse fillon me përvojën e vetë Marisë, është një lutje jashtëzakonisht soditëse... Pa meditim, Rruzarja është një trup pa shpirt dhe recitimi i saj rrezikon të bëhet një përsëritje mekanike formulash, në kundërshti me këshillën e Krishtin: E kur të luteni, mos e teproni me fjalë të kota porsi paganët: ata mendojnë se do t’u plotësohet lutja nëse thonë shumë fjalë.'(Mt  6:7) Për nga natyra e vet , recitimi i Rruzares bën thirrje për një ritëm të qetë dhe të zgjatur, duke e ndihmuar njeriun të meditojë mbi misteret e jetës së Zotit, siç shihen nga sytë e asaj që ishte më afër Zotit. Në këtë mënyrë zbulohen thesaret e pakuptueshme të këtyre mistereve. [Papa Gjon Pali II, Rosarium Virginis Mariae , nr. 12]