All Questions
prev
Předchozí:2.49 Co se dělo po Druhém vatikánském koncilu?
next
Následující:2.51 Jak funguje švédská luterská církev?

2.50 Proč je Jan Pavel II. tak důležitý?

Církev ve 20. století

Papež Jan Pavel II. (1920–2005, papežem byl zvolen v roce 1978), jako pontifik pocházejí ze země východního bloku, sehrál důležitou roli při pádu komunismu ve střední a východní Evropě. Neúnavně hájil pravdu a svobodu. V roce 2000 formálně požádal jménem církve o odpuštění mnoha chyb, které se v minulosti staly.

Jan Pavel II. byl také tím, kdo přišel s iniciativou světových setkání mládeže s papežem. Měl mimořádně blízký vztah k mladým lidem a povzbuzoval je k odvážnému následování Ježíše. Poslední roky života Jana Pavla II., kdy trpěl vážnými zdravotními potížemi, byly pro celý svět výmluvným svědectvím důstojnosti každého člověka.  Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005, 1. května 2011 byl blahořečen a 27. dubna 2014 svatořečen. Můžeme se k němu utíkat s prosbou o přímluvu.

JP2 byl oddaný pravdě evangelia a svobodě určené všem. Vyzýval především mladé k následování Ježíše.
Co k tomu říkají papežové

Ve své závěti Jan Pavel II. napsal: „Když 16. října 1978 konkláve kardinálů zvolilo Jana Pavla II., polský primas, kardinál Stefan Wyszyński mi řekl: ‚Úkolem nového papeže bude uvést církev do třetího tisíciletí…‘ Sám za sebe děkuji věčnému Pastýři, že mi dovolil sloužit této velké věci.“ Jan Pavel II. pronesl na své první pontifikální mši na náměstí sv. Petra památná slova: „Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete brány Kristu!“ To, co tehdy nově zvolený papež žádal ode všech, učinil sám jako první: otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekonomická zřízení a gigantickou silou, kterou dostával od Boha, tak obrátil směřování, které se mohlo jevit jako nezvratné. (Papež Benedikt XVI., homilie při beatifikaci Jana Pavla II., 1. května 2011)