DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.49 Wat gebeurde er na het Tweede Vaticaans Concilie?
next
Volgende:2.51 Hoe werkt de Zweedse Lutherse Kerk?

2.50 Wat is er zo belangrijk aan paus Johannes Paulus II?

De Kerk in de twintigste eeuw

De Poolse paus Johannes Paulus II (1920-2005) speelde een belangrijke rol in de val van het communisme in Centraal- en Oost-Europa in 1989. Hij sprak op vreedzame wijze over waarheid en vrijheid. In het jaar 2000 vroeg hij namens de Kerk formeel vergeving voor veel fouten die in het verleden gemaakt zijn.

Hij is ook de paus die begon met de Wereldjongerendagen. Hij had een bijzondere band met jongeren en moedigde hen aan om vol overgave Jezus te volgen. Ondanks zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid bleef JP2 tot het einde een levend voorbeeld van de waardigheid van iedere mens, hoe oud of ziek ook. Op 2 april 2005 overleed hij, op 1 mei 2011 werd hij zalig verklaard, en op 27 april 2014 werd hij heilig verklaard. Nu kan iedereen hem in de hemel aanroepen en vragen om voor ons te bidden.

JP2 dedicated himself to the truth of the gospel and freedom for all. He particularly called for the young to follow Jesus.