All Questions
prev
Predchádzajúce:2.49 Čo sa stalo po Druhom vatikánskom koncile?
next
Ďalej:2.51 Ako je usporiadaná švédska luteránska cirkev?

2.50 Prečo je Ján Pavol II. taký dôležitý?

Cirkev v dvadsiatom storočí

 Poľský pápež Ján Pavol II. (1920-2005) hral dôležitú úlohu pri páde komunizmu v strednej a východnej Európe v roku 1989. Pokojným spôsobom sa postavil za pravdu a slobodu. V roku 2000 v mene Cirkvi oficiálne požiadal o odpustenie za mnohé chyby minulosti.

Ján Pavol druhý bol tiež pápežom, ktorý začal tradíciu svetových dní mládeže. Mal výnimočne blízko k mladým ľuďom a podporoval ich v tom, aby celým srdcom nasledovali Ježiša. Napriek vysokému veku a zlému zdravotnému stavu bol Ján Pavol II. živým príkladom dôstojnosti každej ľudskej bytosti, bez ohľadu na to, aká stará alebo chorá je. Zomrel 2. apríla 2005, bol blahorečený 1. mája 2011 a svätorečený 27. apríla 2014. Dnes ho môže každý prosiť o modlitbu príhovoru v nebi.

JP2 venoval život pravde evanjelia a slobode pre všetkých. Obzvlášť mladých povolával k tomu, aby nasledovali Ježiša.
Toto hovoria pápeži

Vo svojom testamente nový blahoslavený [Ján Pavol II.] napísal: „Keď dňa 16. októbra 1978 v konkláve kardináli zvolili Jána Pavla II., poľský kardinál Štefan Wyszyński mi povedal: ‚Úlohou nového pápeža bude previesť Cirkev do tretieho milénia…‘ Z mojej strany ďakujem večnému Pastierovi, že mi umožnil slúžiť tejto obrovskej úlohe…“ [Touto úlohou je] to, čo Jána Pavol vyhlásil počas svojej prvej slávnostnej omše na Námestí sv. Petra pamätnými slovami: „Nebojte sa! Otvorte, dokorán roztvorte dvere Kristovi!“ To, čo novozvolený pápež žiadal od všetkých, on sám robil ako prvý: otvoril Kristovi spoločnosť, kultúru, ekonomické a politické systémy a tak silou giganta – silou, ktorá pochádzala od Boha – obrátil smerovanie, ktoré sa mohlo zdať nezvratné. [Pápež Benedikt XVI, homília pri príležitosti blahorečenia, 1. mája 2011]