All Questions
prev
Předchozí:3.7 Jak si mám udělat na modlitbu čas? Kde je v každodenním životě Bůh?
next
Následující:3.9 Modlíme se k Otci, k Synu nebo k Duchu Svatému? K Marii a svatým?

3.8 Jak se můžu modlit nad textem Písma svatého?

Formy modlitby

Skrze Bibli k tobě chce promlouvat Bůh. Díky časté praxi se modlitba s textem z Písma může stávat stále jednodušší. Ve víře vyrosteš nejen díky modlitbě s texty, díky nimž se cítíš dobře a které tě hned bezprostředně oslovují, ale také díky modlitbě s pasážemi, které ti mohou připadat těžko pochopitelné.

Je dobré v modlitbě často využívat novozákonní texty, protože to pomáhá růst ve vztahu s Ježíšem. Zkus se vžít do příběhu, představ si, co se stalo, a zapojením se do textů lépe poznávej Ježíše.

Udělej si čas, přečti si verš z Bible a dovol textu, aby k tobě mluvil. Pak řekni Ježíši všechno, co tě napadlo.
Moudrost církve

Jaké jsou prameny křesťanské modlitby?

Prameny modlitby jsou: Boží slovo, jež nám dává „nesmírně cenné poznání“ Krista (Flp 3,8); liturgie církve, jež hlásá, zpřítomňuje a sděluje tajemství spásy; božské ctnosti; každodenní situace, protože v nich se můžeme setkat s Bohem. [KKKC 558]

Můžeme se učit modlitbě z Bible?

Bible je pro modlitbu jako vyvěrající pramen. Modlit se Božím slovem znamená využívat biblických slov a událostí pro vlastní modlitbu. „Neznat Písmo znamená neznat Krista“ (sv. Jeroným).

Písmo svaté, především žalmy a Nový zákon, představuje vzácný poklad. Najdeme v něm nejkrásnější a nejsilnější modlitby židokřesťanského světa. Prostřednictvím těchto modliteb se připojujeme k miliónům modlících se lidí všech dob a kultur, ale především se sjednocujeme s Ježíšem Kristem, který je v těchto modlitbách přítomen. [Youcat 491]

Co k tomu říkají papežové

Četba Písma svatého má být provázena modlitbou. Jak říká svatý Augustin: „Tvá modlitba je tvé slovo obracející se k Bohu. Když čteš, je Bůh tím, kdo mluví k tobě; když se modlíš, jsi ty tím, kdo mluví k Bohu.“ Origenes, jeden z učitelů této četby Bible, zastává názor, že chápání Písem ještě víc než studium vyžaduje důvěrný vztah ke Kristu a modlitbu. Doporučuje: „Věnuj se lectio božských Písem; dělej to s vytrvalostí a s úmyslem věřit Bohu a líbit se mu.“ (Papež Benedikt XVI., Verbum Domini [Slovo Páně], apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve, čl. 86, 30. září 2010)