All Questions
prev
Predchádzajúce:3.7 Ako si mám nájsť čas na modlitbu? Kde má Boh miesto v mojom každodennom živote?
next
Ďalej:3.9 Modlíme sa k Otcovi, k Synovi či k Duchu Svätému? Modlíme sa k Panne Márii a k svätým?

3.8 Ako sa môžem modliť nad textom zo Svätého písma?

Druhy modlitby

Biblia obsahuje Slovo, ktoré má Boh pripravené pre teba. Čím častejšie sa modlíme s textom Písma, tým jednoduchšie to časom bude. Rásť vo viere nemusíš len modlitbou s textami, ktoré sú ti príjemné alebo ku ktorým si vieš nájsť vzťah, ale aj prostredníctvom textov, ktoré sa chápu ťažšie.

Ak budeš pri modlitbe často používať texty z Nového zákona, v priateľstve s Ježišom budeš rásť. Snaž sa vcítiť do príbehu, predstavuj si, čo sa tam deje a spoznávať Ježiša lepšie tým, že texty budeš naplno prežívať.

Neponáhľaj sa, prečítaj si verš Biblie a nechaj text, aby k tebe prehovoril. Potom povedz Ježišovi všetko, čo ti zíde na um.
Múdrosť Cirkvi

Aké sú pramene kresťanskej modlitby?

Pramene kresťanskej modlitby sú: Božie Slovo, ktoré nám dáva „vznešenosť poznania“ Krista (Flp 3,8); liturgia Cirkvi, ktorá ohlasuje, sprítomňuje a sprostredkúva tajomstvo spásy, teologálne (božské) čnosti; každodenné situácie, lebo v nich môžeme stretnúť Boha. [KKKC 558]

Môžeme sa učiť modlitbe z Biblie?

Biblia  je pre modlitbu ako vyvierajúci prameň. Modliť sa Božím slovom znamená využívať biblické slová a udalosti pre vlastnú modlitbu. „Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista“ (sv. Hieronym).

Sväté písmo, predovšetkým žalmy a Nový zákon, predstavuje vzácny poklad. Nachádzajú sa tam tie najkrajšie a najmocnejšie modlitby židovsko-kresťanského sveta. Prostredníctvom týchto modlitieb sa pripájame k miliónom modliacich sa ľudí všetkých čias a kultúr, ale predovšetkým sa zjednocujeme s Ježišom Kristom, ktorý je v týchto modlitbách prítomný. [Youcat 491]

Toto hovoria pápeži

Čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba… Svätý Augustín hovorí: „Tvoja modlitba je tvoje slovo, ktorým sa obraciaš k Bohu. Keď čítaš, hovorí k tebe Boh. Keď sa modlíš, hovoríš ty k Bohu.“ Origenes, jeden z učiteľov takéhoto čítania Biblie, tvrdí, že porozumenie Písem si viac ako štúdium vyžaduje dôverný vzťah s Kristom a modlitbu. V Liste Gregorovi, veľkému alexandrijskému teológovi, odporúča:  „Venuj sa lectio božských Písem, konaj to vytrvalo. Zaviaž sa konať si lectio s úmyslom veriť a páčiť sa Bohu.“ [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 86]