DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.46 Makasalanan ba ang pagsusugal, bawal na gamot, alak, o labis na kayamanan?
next
Next:4.48 Kumusta naman ang politika, ekonomiya, at ang kapaligiran?

4.47 Paano mo magagamit ang social media sa tamang paraan?

Lipunan at pamayanan

Nag-aalok ang social media ng isang mahusay na paraan upang manatiling nakikipag-ugnayan sa isang malaking bilang ng mga tao.  Siyempre maari mong sabihin na ang Bibliya ay walang sinabi tungkol sa social media, at samakatuwid maaari mong gawin ang nais mo sa Internet.Gayunpaman, ikaw ay isang Kristiyano rin na online, at ang kawanggawa ay isang mahalagang bahagi nito.

Hindi pagsama o pagbubukod o pananakot sa tao sa social media, o kaya paglabas lamang ng anumang iniisip mo ay talagang mali.Mahalagang maglaan ng oras para sa ‘offline’ na pakikipag-ugnayan sa Diyos [>3.7], iyong pamilya, at iyong mga kaibigan.  

Kapag online, ikaw pa rin ay isang Kristiyano! Huwag lamang basta basta mag post o mag type nang anuman. Mag offline para sa Diyos at sa iba pa; bigyan sila ng iyong mapagmahal na pansin.
The Wisdom of the Church

What is required by the eighth commandment?

The eighth commandment requires respect for the truth accompanied by the discretion of charity in the field of communication and the imparting of information, where the personal and common good, the protection of privacy and the danger of scandal must all be taken into account; in respecting professional secrets which must be kept, save in exceptional cases for grave and proportionate reasons; and also in respecting confidences given under the seal of secrecy. [CCCC 524]

How is one to use the means of social communication?

The information provided by the media must be at the service of the common good. Its content must be true and – within the limits of justice and charity – also complete. Furthermore, information must be communicated honestly and properly with scrupulous respect for moral laws and the legitimate rights and dignity of the person. [CCCC 525]

Bakit nangangailangan ang katotohanan ng mabuting pagpapasya?

Ang pagbabahagi ng katotohanan ay dapat maisagawa nang may katalinuhan at nakabaon sa pag-ibig. Kadalasan ay ginagamit at inilalantad ang katotohanan bilang isang sandata kaya ang epekto'y mapangwasak sa halip na nakapagpapa-unlad.

Kapag nagbabahagi ng impormasyon, dapat isaisip ang "tatlong salaan" ni Socrates: Totoo ba ito? Mabuti ba ito? Nakakatulong ba ito? Kinakailangan din ang → direksyon sa mga lihim ng propesyon. Dapat palaging pinaninindigan ang mga ito, maliban sa mahigpit na mga espesyal na kaso. Nagkakasala rin kapag ginawang pampubliko ang ipinagkatiwalang komunikasyong ibinigay sa ilalim ng selyo ng pagiging lihim. Dapat lahat ng sinasabi ng tao ay totoo, ngunit hindi lahat ng totoo ay dapat sabihin. [Youcat 457]
 

Anong etikal na responsibilidad mayroon ang tao sa mga pamamaraan ng komunikasyon?

Ang mga nagtatrabaho sa media ay may pananagutan sa mga gumagamit ng media. Higit sa lahat, dapat silang mag-ulat nang makatotohanan. Kahit sa pagsisiyasat ng katotohanan ng mga isyu at sa pagsasapubliko nito ay dapat igalang ang mga karapatan at ang dangal ng tao.

Ang → pamamaraan ng panlipunang komunikasyon ay dapat mag-ambag sa pagbuo ng isang makatarungan, malaya at nagkakaisang mundo. Sa katunayan, ang media ay kadalasang ginagamit bilang sandata sa ideolohikal na argumento, o kaya'y sa pagnanais na maging malawak ang "ratings," tinatalikdan nila ang anumang etikal na kontrol ng kanilang nilalaman at ginagawa itong paraan upang iligaw at gawing nakasalalay ang mga tao. [Youcat 459]

This is what the Popes say

Ang mundo ng komunikasyon ay maaaring makatulong sa amin alinman upang mapalawak ang aming kaalaman o mawala ang aming mga pasanin. Ang pagnanais para sa pagkakakonekta sa digital ay maaaring magkaroon ng epekto ng paghihiwalay sa amin mula sa aming mga kapit-bahay, mula sa mga pinakamalapit sa amin. Hindi natin dapat pansinin ang katotohanang ang mga taong sa anumang kadahilanan ay kulang sa pag-access sa social media ay tumatakbo sa peligro na maiwan ... Hindi sapat na maging dumaan sa mga digital na haywey, simpleng "konektado"; ang mga koneksyon ay kailangang lumago sa totoong mga nakatagpo. Hindi tayo maaaring manirahan nang magkahiwalay, nakasara sa ating sarili. Kailangan nating magmahal at mahalin. [Pope Francis, Message on Communications Day, 1 June 2014]