DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.46 A janë mëkat lojërat e fatit, drogat, alkooli dhe pasuria e tepërt?
next
Tjetra:4.48 Po politikat, ekonomia dhe mjedisi?

4.47 Si duhen përdorur rrjetet sociale?

Shoqëria dhe bashkësia

Mediat sociale ofrojnë një mënyrë shumë të mire për të qëndruar në kontakt me një numër të madh njerëzish. Sigurisht mund të thuash që Bibla nuk thotë asgjë për mediat sociale, dhe për këtë arsye mund të bësh çfarë të duash në internet. Sidoqoftë, ju jeni prapë të krishterë, edhe kur jeni në internet dhe bamirësia është një pjesë integrale [> 4.7] e kësaj.

Përjashtimi ose ngacmimi i njerëzve në mediat sociale, ose thjesht shpartallimi i gjithçkaje që mendoni  është me të vërtetë i gabuar [> 4.9]. Është e rëndësishme të gjeni kohë për kontakt “offline” me Zotin [> 3.7], familjen dhe miqtë tuaj.

Edhe kur je online, ti je prapë i krishterë! Mos postoni çdo gjë. Ç’kyçuni për t’i kushtuar vëmendje Zotit dhe të tjerëve.
Urtësia e Kishës

Çfarë kërkon Urdhërimi i tetë?

Urdhërimi i tetë kërkon respektimin e së vërtetës, të shoqëruar me dashurinë e shoshitur: në komunikim dhe në informim, që duhet të peshojnë të mirën vetjake dhe të përbashkët, mbrojtjen e jetës private, rrezikun e shkandullit; në ruajtjen e sekreteve profesionale, që gjithmonë duhen mbajtur, përveç ndonjë rasti të jashtëzakonshëm, për arsye të rënda dhe proporcionale*. Gjithashtu kërkohet edhe respektimi i gjërave të thëna në mirëbesim, nën vulën e sekretit. [KKKP 524]

Si duhet të jetë përdorimi i mjeteve të komunikimit shoqëror?

Informacioni mediatik duhet të jetë në shërbim të së mirës së përbashkët dhe në përmbajtjet e veta duhet të jetë gjithnjë i vërtetë dhe, falë drejtësisë dhe dashurisë, edhe i pacënuar. Ai duhet, gjithashtu, të shprehet në mënyrë të ndershme dhe të përshtatshme, duke respektuar me saktësi ligjet morale, të drejtat e ligjshme dhe dinjitetin e personit.[KKKP 525]

Why does telling the truth require discretion?

Communicating truth must be done prudently within the context of charity. Often the truth is wielded as a weapon and thus has a destructive rather than a constructive effect.

When conveying information, we should think of the “three sieves” of Socrates: Is it true? Is it kind? Is it helpful? Discretion is called for also in dealing with professional secrets. They should always be kept, except in special cases defined by strict criteria. Likewise, anyone who publicizes confidential communications that were made under the seal of secrecy commits a sin. Everything we say must be true, but we need not say everything that is true. [Youcat 457]

What ethical responsibilities are connected with the communications media?

Media producers have a responsibility toward media consumers. Above all they must truthfully inform. In both the gathering and the publication of real news, the rights and dignity of individuals must be observed.

The means of social communication should contribute to the establishment of justice, freedom, and solidarity in the world. In actual fact, the media are not uncommonly used as weapons in ideological conflict, or else, in a quest for higher ratings, all ethical regulation of the content is abandoned and the media are turned into instruments for seducing people and making them dependent. [Youcat 459]

Ja çfarë thonë Papët

Bota e komunikimeve mund të na ndihmojë ose t’i zgjerojmë njohuritë tona ose t’i humbasim koordinimet tona. Dëshira për lidhje dixhitale mund të ketë efekt të na izolojë nga të afërmit tanë, nga ata që janë më të afërt me ne. Nuk duhet ta anashkalojmë faktin se ata, që për çfarëdo arsye, kanë mungesë  aksesi në mediat sociale, rrezikojnë të mbeten pas… Nuk mjafton të jesh kalimtar në autostradat dixhitale, thjesht të “lidhur”; lidhjet duhet të rriten në takime të vërteta. Ne nuk mund të jetojmë të ndarë, të mbyllur në vetvete. Duhet të duam dhe të na duan. [Papa Françesku, Mesazhi në Ditën e Komunikimeve, 1 Qershor 2014]