All Questions
prev
Predchádzajúce:4.46 Sú hazardné hry, drogy, alkohol alebo nadmerné bohatstvo hriechom?
next
Ďalej:4.48 A čo politika, ekonomika a životné prostredie?

4.47 Ako správne používať sociálne siete?

Spoločnosť a spoločenstvo

Sociálne siete sú skvelým spôsobom, ako zostať v kontakte s veľkým množstvom ľudí. Samozrejme, môžeme povedať, že Biblia o sociálnych sieťach nehovorí nič, a preto si na internete môžeme robiť, čo sa nám zapáči. Pamätajme však, že kresťanmi sme aj online, a k tomu neodmysliteľne patrí aj láska.

Vylučovanie alebo šikanovanie ľudí na sociálnych sieťach, prípadne písanie vecí bez rozmyslu, je naozaj nesprávne. Je dôležité nájsť si čas na offline“ kontakt s Bohom, rodinou a priateľmi.

Aj keď si online, si stále kresťan. Nepíš a nezdieľaj len tak hocičo. Stráv aj čas offline s Bohom a druhými, venuj im pozornosť a lásku.
Múdrosť Cirkvi

Čo vyžaduje ôsme prikázanie?

Ôsme prikázanie vyžaduje rešpektovanie pravdy, sprevádzané diskrétnosťou lásky: v komunikovaní a v informovaní, ktoré majú vždy brať do úvahy osobné a spoločné dobro, ochranu súkromného života a nebezpečenstvo pohoršenia; v strážení úradných tajomstiev, ktoré sa majú vždy zachovávať okrem výnimočných prípadov, a to zo závažných a primeraných dôvodov. Takisto sa vyžaduje rešpektovanie dôverných informácií zverených pod pečaťou tajomstva. [KKKC 524]

Ako treba používať prostriedky spoločenskej komunikácie?

Informácia prostredníctvom médií má byť v službe spoločného dobra. Svojím obsahom má byť vždy pravdivá a pri zachovaní spravodlivosti a lásky úplná. Okrem toho sa má vyjadrovať slušným a primeraným spôsobom a má úzkostlivo rešpektovať morálne zákony, legitímne práva a dôstojnosť osôb. [KKKC 525]

Prečo si pravda vyžaduje diskrétnosť?

Ôsme prikázanie vyžaduje rešpektovanie pravdy, sprevádzané diskrétnosťou lásky. Pravda sa často zneužíva ako zbraň, čo má skôr skazonosný ako budujúci účinok.

Pri odovzdávaní informácií si treba pripomenúť Sokratovo „trojité sito“: Je to pravda? Je jej odovzdanie dobré? Je prospešné? Úradné tajomstvá treba zachovávať vždy, okrem výnimočných a striktne odôvodnených prípadov. Vinný je rovnako ten, kto zverejní dôvernú informáciu, získanú pod sľubom mlčanlivosti. Všetko, čo človek hovorí, musí byť pravda, no nie všetko, čo je pravda, musí človek povedať. [Youcat 457]

Akú morálnu zodpovednosť majú spoločenské komunikačné prostriedky?

Tvorcovia médií majú zodpovednosť voči svojim divákom, poslucháčom a čitateľom. Mediálne informácie slúžia spoločnému dobru, preto musia mať pravdivý obsah. Pri získavaní pravdivých informácií ako aj pri ich zverejňovaní sa musia rešpektovať mravné zákony, legitímne práva a dôstojnosť človeka.

Spoločenské komunikačné prostriedky majú prispievať k budovaniu spravodlivého, slobodného a solidárneho sveta. V skutočnosti sa však médiá neraz zneužívajú ako zbrane na ideologické trenice alebo s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu sledovanosť sa vzdávajú akýchkoľvek morálnych zásad a stávajú sa prostriedkami, ktoré ľudí zavádzajú a robia ich závislými. [Youcat 459]

Toto hovoria pápeži

Komunikačné prostredie nám môže pomôcť rásť alebo, naopak, môže nás dezorientovať. Túžba po digitálnom spojení sa môže skončiť tak, že nás izoluje od nášho blížneho; od tých, ktorí sú nám najbližší. A nesmieme zabúdať na tých, ktorým hrozí, že zostanú vylúčení, pretože z rôznych dôvodov nemajú prístup k spoločenským komunikačným prostriedkom… Nestačí prechádzať po digitálnych „cestách“, teda jednoducho byť pripojení: je potrebné, aby pripojenie bolo sprevádzané skutočným stretnutím. Nemôžeme žiť sami, uzavretí v nás samých. Potrebujeme milovať a byť milovaní. [Pápež František, posolstvo k Svetovému dňu masmédií, 1. júna 2014]