All Questions
prev
Ankstesnis:4.46 Ar lošimai, narkotikai, alkoholis bei pernelyg daug turto yra nuodėmingi?
next
Kitas:4.48 Kaip dėl politikos, ekonomikos ir aplinkos?

4.47 Kaip teisingai naudotis socialinėmis medijomis?

Visuomenė ir bendruomenė

Socialinės medijos yra puikus būdas palaikyti ryšį su daugeliu žmonių. Žinoma, galėtum sakyti, kad Šventajame Rašte nieko nesakoma apie socialines medijas ir todėl internete gali daryti, ką nori. Tačiau esi krikščionis taip pat ir būdamas prisijungęs, o gailestingoji meilė yra neatsiejama to dalis.

Žmonių žeminimas arba bauginimas, arba tiesiog išpyškinimas visko, ką galvoji, socialinėse medijose yra tikrai blogai. Svarbu skirti laiko ryšiui su Dievu, savo šeima ir draugais, atsijungus nuo interneto.

Net ir prisijungęs vis tiek esi krikščionis! Neskelbk ir nerašinėk bet ko. Atsijunk dėl Dievo bei kitų – skirk jiems savo nuoširdaus dėmesio.
Bažnyčios išmintis

Ko reikalaujama aštuntu įsakymu?

Aštuntu įsakymu reikalaujama gerbti tiesą, laikantis artimo meilės diskretiškumo: komunikavimo ir informavimo srityje, kurioje būtina atsižvelgti į asmeninį ir bendrąjį gėrį, privatumo apsaugą ir papiktinimo pavojų; saugant profesines paslaptis, kurias reikia išlaikyti visada, išskyrus išimtinius atvejus, sąlygojamus rimtų ir proporcingų priežasčių. Taip pat reikalaujama gerbti patikėtos paslapties konfidencialumą. [KBKS 524

Kaip reikia naudotis visuomenės komunikavimo priemonėmis?

Žiniasklaidos informacija turi tarnauti bendrajam gėriui, pagal savo turinį ji visada turi būti teisinga ir išsami, nepažeidžianti teisingumo ir artimo meilės. Be to, ji pateiktina garbingai ir tinkamai, rūpestingai paisant moralės įstatymų, teisėtų asmens teisių ir orumo. [KBKS 525]

Kodėl tiesai būtinas diskretiškumas?

Tiesai pareikšti reikia išminties ir meilės. Dažnai tiesa naudojamasi kaip ginklu, tuomet ji yra ardomojo, o ne kuriamojo pobūdžio.

Prieš paskelbdami žinią turime atsiminti dar Sokrato suformuluotus „tris sietus“: Ar tai tiesa? Ar tai gera? Ar tai padės? Diskretiškumas saisto ir tarnybines paslaptis. Jas reikia išlaikyti, išskyrus tvirtai pagrįstus ypatingus atvejus. Taip pat kaltė užsitraukiama paviešinus slaptus dalykus, patikėtus davus pažadą tylėti. Viskas, kas sakoma, turi būti tiesa, tačiau ne viską, kas tiesa, reikia sakyti. [Youcat 457]

Kokia atsakomybė tenka visuomenės informavimo priemonėms?

Žiniasklaidos kūrėjai yra atsakingi jos naudotojams. Pirmiausia jų skleidžiama informacija turi atitikti tiesą. Tiesos paieškos ir jos paviešinimas turi nepažeisti žmogaus teisių ir jo orumo.

Visuomenės informavimo priemonės turi prisidėti kuriant teisingą, laisvą ir solidarų pasaulį. Tačiau iš tikrųjų žiniasklaida dažnai tampa ideologinės kovos ginklu arba, vaikydamasi populiarumo („kvotų“, „reitingų“), atsisako bet kokios etikos ir tampa priemone žmonėms apgaudinėti, kad padarytų juos priklausomus. [Youcat 459]

Štai ką sako popiežiai

Komunikacinė aplinka gali padėti augti arba, priešingai, dezorientuoti. Skaitmeninio ryšio troškimas gali baigtis izoliavimusi nuo artimo, net mums patiems artimiausio. Nereikėtų užmiršti, jog tiems, kurie dėl įvairių priežasčių neturi prieigos prie socialinių medijų, gresia atskirtis <...> Neužtenka vaikščioti skaitmeniniais „keliais“, tai yra, būti tiesiog susijungusiais: būtina, kad tą jungtį lydėtų tikras susitikimas. Negalime gyventi vieni, užsisklendę savyje. Jaučiame poreikį mylėti ir būti mylimi. [Popiežius Pranciškus, Žinia komunikavimo priemonių dienos proga, 2014 m. birželio 1 d.]