DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:4.46 Jsou hazardní hry, drogy, alkohol a nadměrné bohatství hřích?
next
Následující:4.48 A co politika, ekonomika a životní prostředí?

4.47 Jak správně používat sociální sítě?

Společnost a lidské společenství

Sociální sítě nabízejí skvělou možnost být v kontaktu s velkým množstvím lidí. Mohl/a bys samozřejmě říct, že Bible o sociálních sítích nic neříká, a proto si můžeš na internetu dělat, co jen chceš. Avšak když jsi online, jsi stále křesťanem, a laskavost je toho integrální součástí.

Šikana nebo urážení lidí na sociálních sítích je skutečně špatné. Za pozitivní však nelze považovat ani prázdné či nerozvážné komentování čehokoliv bez rozmyslu. Je důležité udělat si čas pro „offline“ kontakt s Bohem, s rodinou a s přáteli.

Křesťanem jsi pořád, i když jsi online! Nepiš a nezveřejňuj prostě všechno. Odpojuj se kvůli Bohu a druhým; věnuj jim svou láskyplnou pozornost.
Moudrost církve

Co osmé přikázání vyžaduje?

Osmé přikázání vyžaduje respektování pravdy doprovázené diskrétností lásky: při předávání informací a sdělení, kdy je třeba brát ohled na osobní a společné dobro, obranu soukromého života a nebezpečí pohoršení; zachováváním profesionálních tajemství, které je třeba vždy dodržet, kromě výjimečných případů majících vážné a přiměřené příčiny. Stejně tak se požaduje respektování důvěrných sdělení svěřených pod pečetí tajemství. [KKKC 524]

Jak se mají užívat hromadné sdělovací prostředky?

Mediální informace má být ve službě společného dobra, má mít pravdivý obsah, a není-li to proti spravedlnosti a lásce, má být úplná. Mimoto se má vyjadřovat počestným a vhodným způsobem a svědomitě respektovat mravní zákony, legitimní práva a důstojnost člověka. [KKKC 525]

Proč pravda vyžaduje diskrétnost?

Osmé přikázání vyžaduje respektování pravdy doprovázené diskrétností lásky. Při předávání informací je třeba brát ohled na osobní a společné dobro, ochranu soukromého života, na nebezpečí pohoršení a na zachovávání profesionálních tajemství.

Pravdy se často zneužívá jako zbraně, což má spíše zkázonosný než budující účinek. Při sdělování informací je zapotřebí připomenout si Sokratovo „trojí síto“: Je to pravda? Je její sdělení dobré? Je prospěšné? Profesionální tajemství je nutno zachovávat vždycky až na výjimku přísně vymezených zvláštních případů. Proviňuje se i ten, kdo zveřejní důvěrná sdělení svěřená pod příslibem mlčenlivosti. Všechno, co člověk říká, musí být pravda, avšak ne všechno, co je pravda, musí člověk říkat. [Youcat 457]

Jaká mravní odpovědnost plyne z užívání sdělovacích prostředků?

Tvůrci médií mají zodpovědnost vůči svým divákům, posluchačům a čtenářům. Mediální informace slouží společnému dobru, musí mít pravdivý obsah. Mimoto se má vyjadřovat vhodným způsobem a svědomitě respektovat mravní zákony, legitimní práva a důstojnost člověka.

Hromadné prostředky by měly přispívat k budování spravedlivého, svobodného a solidárního světa. Média totiž bývají zneužívána jako zbraně ideologických šarvátek nebo odkládají jakékoliv mravní meze v obsahu svého vysílání, a tak jsou zneužity tím, že se stávají  prostředkem ke svádění lidí a vytváření jejich závislosti. [Youcat 459]

Jsme si jisti, že naše modlitby dojdou sluchu?

Naše modlitby v Ježíšově jménu docházejí tam, kam docházely i Ježíšovy modlitby: do srdce nebeského Otce.

Můžeme si tím být jisti natolik, nakolik důvěřujeme Ježíšovi. Vždyť Ježíš nám znovu otevřel cestu k nebi, která se nám uzavřela hříchem. A protože cestou k Bohu je Ježíš sám, uzavírají křesťané své modlitby dodatkem „... skrze Ježíše Krista, našeho Pána“. [Youcat 495]

Co k tomu říkají papežové

Svět komunikace nám může pomoci růst, nebo nás může naopak rozptýlit. Touha po digitálním připojení je nakonec schopna izolovat nás od druhých lidí, od těch, kteří jsou nám nejblíže. Nesmíme také zapomínat, že těm, kdo z různých důvodů nemají přístup k sociálním médiím, hrozí vyloučení. Nestačí procházet se po digitální „cestě“, tedy jen se připojit: je potřeba, aby připojení bylo spojeno se skutečným setkáním. Nemůžeme žít sami, uzavřeni sami do sebe. Potřebujeme milovat a být milováni. (Papež František, poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, 1. června 2014)