All Questions
prev
Předchozí:2.36 Jaké myšlenky vyvolaly reformaci?
next
Následující:2.38 Jaké měla reformace důsledky?

2.37 Jaký je rozdíl mezi protestanty a katolíky?

Směrem k reformaci

Existuje jedna katolická církev, vedená papežem, zatímco protestantských společenství je mnoho. Všichni sdílíme víru v Boha a v Boží lásku k lidstvu. Avšak jsou tu také rozdíly. Jako katolíci věříme, že k Božímu zjevení máme přístup jak skrze Bibli, tak i skrze Tradici církve, kdežto protestanti uznávají jako zdroj zjevení pouze Písmo.

Většina protestantů má problém se svátostmi, s rolí Marie a svatých a s úlohou papeže. Ježíš chtěl založit jednu církev. Rozdělení mezi křesťany není v souladu s jeho záměrem. Proto se potřebujeme hodně modlit a dělat vše, co můžeme, pro jednotu (ekumenismus).

Protestanti a katolíci mají na některé otázky odlišné názory, například na svátosti jako zdroj milosti nebo na papeže jako symbol sjednocení.
Co k tomu říkají papežové

Pro ekumenismus je nejnezbytnější především neztratit – takřka nepozorovaně – pod tlakem sekularizace velké věci, které máme společné, které nás jako takové činí křesťany a zůstávají darem a úkolem. (Papež Benedikt XVI., promluva k Radě evangelické církve v Erfurtu, 23. září 2011)