All Questions
prev
Předchozí:5.17 Jak se mohu modlit, když se dostanu do krize?
next
Následující:5.19 Tolik lidí se modlí: proč ještě existují neštěstí?

5.18 Není lepší se modlit než jít k doktorovi?

Modlitba během krize

Někteří lidé tvrdí, že jít k lékaři je projevem nedostatku víry. Neříkal Ježíš: „Proste a bude vám dáno“ (Mt 7,7)? A Bible nás zve, abychom věřili v zázraky, protože „pro Boha je možné všechno“ (Mt 19,26). Víra by však měla být vyjádřena a podporována našimi činy. Nemůžeme vše nechat na Bohu: máme spolupracovat s Jeho milostí.  Ježíš řekl jasně: „Zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní“ (Mt 9,12). Nepřímo tedy potvrdil, že když jsme nemocní, musíme navštívit lékaře. Náš život a naše těla jsou pro nás darem od Boha a my jsme povinni udělat vše pro to, abychom tento dar obhájili a starali se o něj. To zahrnuje návštěvu lékaře v případě potřeby. To je jasné od začátku. Svatý Lukáš byl například lékařem (Kol 4,14) a první nemocnice byly založeny Církví.

I když jsme povoláni dělat vše, co je v lidských silách, aby se uzdravilo tělo, je stejně důležité modlit se: „Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí!“ (Jak 5,13). A když je někdo vážně nemocný, neváhejte zavolat kněze, aby se nad ním pomodlil. Můžeme a měli bychom Boha požádat o cokoli, co potřebujeme. Jakou hodnotu má však naše víra, pokud ji nedáme najevo svými skutky? Svatý Jakub řekl: „Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ (Jak 2,17). A v tomto případě je skutkem péče o naše tělo a v případě potřeby konzultace s lékařem.

Víra bez skutků je mrtvá: musíme udělat vše, co je v lidských silách, abychom uzdravili tělo, a modlit se z celého srdce.