Alle Tweets
prev
Vorige:1.17 Hoe en wanneer is het Nieuwe Testament ontstaan?
next
Volgende:1.19 Moet ik alle voorschriften uit de Bijbel volgen?

1.18 Wat is de opbouw van het Nieuwe Testament?

De Bijbel: waar of niet waar?

Het Nieuwe Testament begint met de Evangeliën, de vertellingen van de vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, welke gaan over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Het tweede deel omvat de Handelingen van de Apostelen, geschreven door de evangelist Lucas: dit boek beschrijft de vroege geschiedenis van de christelijke Kerk.

Het derde deel van het Nieuwe Testament bevat 21 brieven van de heilige Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. Het laatste deel is de Openbaring van Johannes of Apokalyps. Daarin beschrijft Johannes zijn visioenen over het einde van de wereld, waarin het Laatste Oordeel en het hemelse Jeruzalem op symbolische wijze beschreven worden.

Het Nieuwe Testament bestaat uit vier Evangeliën en de Handelingen van de Apostelen, gevolgd door 21 brieven van Paulus en anderen, met afsluitend de Apokalyps.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de canon van de Schrift?

De canon van de Schrift is de volledige lijst van de heilige geschriften, zoals de apostolische overlevering deze aan de Kerk heeft doen kennen. Deze canon omvat 46 geschriften van het Oude Testament en 27 geschriften van het Nieuwe Testament. [CCKK 20]

Welke betekenis heeft het Nieuwe Testament voor christenen?

In het Nieuwe Testament komt Gods Openbaring tot voltooiing. De vier Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vormen het hart van de Heilige Schrift en de kostbaarste schat die de Kerk bezit. Daarin laat Gods Zoon zien wie Hij is, en komt Hij ons tegemoet. In de Handelingen van de Apostelen horen wij over het begin van de Kerk en over de werking van de Heilige Geest. In de brieven van de apostelen wordt het mensenbestaan naar al zijn facetten in Christus’ licht geplaatst. In de Openbaring van Johannes zien wij al iets van het einde der tijden.

Jezus is alles wat God tegen ons wil zeggen. Het hele Oude Testament is voorbereiding op de menswording van Gods Zoon. Alle beloften van God worden vervuld in Jezus. Wie christen wil zijn, verbindt zich steeds dieper met het leven van Christus. Daarvoor moet je de Evangeliën lezen en ervaren. Madeleine Delbrêl zegt: "Door zijn woord zegt God tegen ons wie Hij is en wat Hij wil; Hij zegt het eens en voorgoed, bedoeld voor elke dag opnieuw. Als wij het evangelieboek in de hand houden, moeten wij bedenken dat daarin het Woord woont dat in ons mens wil worden; het Woord wil aanstekelijk zijn, zodat wij op nieuwe plaatsen, in nieuwe tijden, in een nieuwe sociale omgeving Christus’ leven opnieuw vorm geven." [Youcat 18]