DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:2.40 Što je bila protureformacija?
next
Sljedeći:2.42 Koju je ulogu imala Crkva u prosvjetiteljstvu?

2.41 Što je bio Tridentski koncil?

Odgovor Crkve

Koncil u Tridentu bio je važan događaj kao katolički odgovor na reformaciju (protureformacija). Ovaj crkveni koncil sazvao je papa Pavao III. 1545. godine. Zajedničke odluke biskupa i pape tijekom koncila bile su vrlo važne za Crkvu.

Koncil je naglasio bit vjere, pruživši detaljnije objašnjenje sedam sakramenata i jasnije određivanje strukture Crkve. Biskupi i svećenici pozvani su na red, tamo gdje je to bilo potrebno. Dugi niz stoljeća, dokumenti Koncila u Tridentu definirali su smjer Crkve.

Tridentski je koncil želio odgovoriti na reformaciju; produbio je razumijevanje vjere i obnovio crkvene strukture.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI. Susret sa albanskim svećenicima, 31. kolovoza 2006.]

U stoljeću Reformacije činilo se da je Katolička crkva gotovo prišla kraju. Ova nova struja koja je izjavila: "Sada je Crkva u Rimu gotova", činilo se da pobjeđuje. I vidimo da je s velikim svecima, poput Ignacija Lojolskog, Terezije Avilske, Charlesa Borromea i drugih, Crkva uskrsnula. Koncilom u Trentu pronašla je novu aktualizaciju i revitalizaciju svoje doktrine. I opet je živjela s velikom vitalnošću. Pogledajmo doba prosvjetiteljstva, kada je Voltaire rekao: "Napokon je ova drevna Crkva mrtva, čovječanstvo je živo!". A umjesto toga, što se događa? Crkva se obnavlja. [Papa Benedikt XVI. Susret sa albanskim svećenicima, 31. kolovoza 2006.]