All Tweets
prev
Prethodna:2.40 Što je bila protureformacija?
next
Sljedeći:2.42 Koju je ulogu imala Crkva u prosvjetiteljstvu?

2.41 Što je bio Tridentski koncil?

Odgovor Crkve

Koncil u Trentu bio je važan događaj za katolički odgovor na reformaciju (protureformacija [> 2,40]). Ovaj crkveni koncil [> 2,22] sazvao je papa Pavao III. godine 1545. Zajedničke odluke biskupa i pape tijekom koncila bile su vrlo važne za Crkvu.

Koncil je naglasio bit vjere [> 1,27], pruživši detaljnije objašnjenje sedam sakramenata [> 3,35] i jasnije određivanje strukture Crkve [> 2,1]. Biskupi i svećenici pozvani su na red [> 4.11], tamo gdje je to bilo potrebno. Kroz duga stoljeća, dokumenti Koncila u Trentu definirali su tijek Crkve.

> RPročitaj više u knjizi [>Order in English]

Tridentski je koncil želio odgovoriti na reformaciju; produbio je razumijevanje vjere i obnovio crkvene strukture.
This is what the Popes say

In the century of the Reformation, the Catholic Church seemed almost to have come to her end. This new current which declared: "Now the Church of Rome is finished", seemed to triumph. And we see that with the great saints, such as Ignatius of Loyola, Teresa of Avila, Charles Borromeo and others, that the Church was resurrected. In the Council of Trent, she found a new actualization and the revitalization of her doctrine. And she lived again with great vitality. Let us look at the age of the Enlightenment, when Voltaire said: "At last this ancient Church is dead, humanity is alive!". And instead, what happens? The Church is renewed. [Pope Benedict XVI, Meeting with Albano priests, 31 Aug. 2006]