Alle Vragen
prev
Vorige:2.22 Wat is een ‘concilie’?
next
Volgende:2.24 Wat zijn ‘Kerkvaders’?

2.23 Welke grote concilies waren er?

Romeinen en overleg

Alle concilies hebben als doel het geloof verder uit te diepen en te begrijpen, niet om het te veranderen. Een resultaat van de eerste twee concilies, in 325 en 381, was de geloofsbelijdenis, het credo. Je vindt het credo in veel talen in de #TwGOD-app bij de teksten van de Mis.

Een ander belangrijk concilie was dat in Trente, verspreid over meerdere vergaderingen tussen 1545 en 1563. Daar werden antwoorden gegeven op vragen die tijdens de reformatie waren ontstaan. Het meest recente concilie is het Tweede Vaticaans Concilie. Dit vond plaats tussen 1962 en 1965. Onderwerpen waren onder andere de rol van lekengelovigen in de Kerk en de dialoog met andere religies.

De eerste 8 concilies legden de kern van ‘t geloof vast in reactie op aanvallen. Toen weer vragen rezen volgden meer concilies met antwoorden.