All Questions
prev
Poprzedni:2.22 Czym jest sobór powszechny?
next
Następny:2.24 Kim byli ojcowie Kościoła?

2.23 Jaką rolę odegrały pierwsze sobory powszechne?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

Wszystkie sobory miały na celu pogłębienie wiary oraz jej rozumienia, a nie wprowadzanie do niej zmian. Wynikiem dwóch pierwszych soborów (z 325 i 381 roku) było credo, czyli wyznanie wiary. W aplikacji #TwGOD możesz znaleźć credo w różnych językach; szukaj go pośród tekstów Mszy św.

Innym ważnym soborem był Sobór Trydencki obejmujący kilka spotkań pomiędzy 1545 a 1563 rokiem. Przyniósł on odpowiedzi na pytania powstałe w czasie reformacji. Ostatnim soborem był Sobór Watykański II. Odbywał się w latach 1962-1965, a poruszane na nim zagadnienia obejmowały rolę świeckich w Kościele oraz dialog z przedstawicielami innych religii.

 

8 pierwszych soborów, w odpowiedzi na ataki, wyłożyło podstawy wiary chrześcijańskiej. Kolejne sobory odpowiadały na pojawiające się pytania.