All Questions
prev
Vorige:3.35 Wat zijn sacramenten?
next
Volgende:3.37 Komt de Heilige Geest bij het vormsel voor de tweede keer?

3.36 Wat is het effect van het doopsel?

Sacramenten

Door de doop met water worden we door God aangenomen als zijn eigen kinderen. Vanaf dat moment maken we deel uit van zijn Kerk, de grote familie van christenen. De dopeling (of zijn ouders) belooft zijn uiterste best te doen om goed als christen te leven en alles wat kwaad is af te wijzen.

Door dit sacrament wordt het kwaad afgewassen dat we erfden van onze voorouders, de ‘erfzonde’. Alle zonden die de dopeling tot dat moment zelf begaan heeft worden ook ‘afgewassen’ en vergeven. Zo begint het nieuwe leven als christen met een schone lei! Vanaf het moment van onze doop helpt de Heilige Geest ons om als goede christenen te leven (I Kor 12,13)I Kor 12,13: Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest..

In het doopsel worden we kind van God en lid van de Kerk. Ook worden de erfzonde en persoonlijke zonden afgewassen. De H. Geest helpt ons.