Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

1.17 Jak i kiedy powstał Nowy Testament?

Biblia: prawda czy fałsz?

Historie o Jezusie były początkowo przekazywane ustnie. Jako pierwsze około 20 do 70 lat po Jego śmierci zostały spisane listy Apostoła Pawła do różnych wczesnych wspólnot chrześcijańskich. Nowy Testament składa się łącznie z 27 ksiąg i listów. 

W celu określenia, które teksty zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Kościół sprawdza, jak bardzo są one spójne z nauką Jezusa oraz kto jest ich autorem.

> Czytaj więcej w książce

Św. Paweł napisał swoje listy w ok. 50 r. n.e. Prawdopodobnie niewiele później inni autorzy napisali pozostałe księgi Nowego Testamentu.

Z mądrości Kościoła

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?

W Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie, według: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, stanowią rdzeń Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W Listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizje końca czasów. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Cały Stary Testament przygotowuje na Wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Delbrêl mówi: „Jego słowami Bóg mówi nam, kim jest i czego chce; Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach”.  [Youcat 18]