Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
glas-in-lood raam met de 4 evangelisten

1.17 Hoe en wanneer is het Nieuwe Testament ontstaan?

De Bijbel: waar of niet waar?

De verhalen over Jezus werden eerst mondeling doorverteld. Tussen 20 en 70 jaar na zijn dood zijn ze opgeschreven. De brieven van de Apostel Paulus aan verschillende vroeg-christelijke gemeenschappen horen bij de vroegste teksten. In totaal zijn er 27 boeken en brieven die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Om te bepalen welke teksten geïnspireerd waren door de Heilige Geest werd door de Kerk onder andere gekeken in hoeverre ze overeenkwamen met de hele leer van Jezus en naar wie ze had geschreven. 

> Lees meer in het boek

De heilige Paulus schreef zijn brieven rond 50 na Chr. Niet veel later schreven andere auteurs de rest van de 27 boeken van het NT.

Uit de Wijsheid van de Kerk