All Questions
prev
Vorige:1.16 Wat is het verschil tussen het Oude Testament en de Joodse Tenach?
next
Volgende:1.18 Wat is de opbouw van het Nieuwe Testament?

1.17 Hoe en wanneer is het Nieuwe Testament ontstaan?

De Bijbel: waar of niet waar?

De verhalen over Jezus werden eerst mondeling doorverteld. Tussen 20 en 70 jaar na zijn dood zijn ze opgeschreven. De brieven van de Apostel Paulus aan verschillende vroeg-christelijke gemeenschappen horen bij de vroegste teksten. In totaal zijn er 27 boeken en brieven die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Om te bepalen welke teksten geïnspireerd waren door de Heilige Geest werd door de Kerk onder andere gekeken in hoeverre ze overeenkwamen met de hele leer van Jezus en naar wie ze had geschreven. 

De heilige Paulus schreef zijn brieven rond 50 na Chr. Niet veel later schreven andere auteurs de rest van de 27 boeken van het NT.