DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.49 Çka është Ungjillizimi i Ri?
next
Tjetra:5.1 A ka një mënyrë sjelljeje të krishterë përballë një krize me fund të panjohur?

4.50 Si mund të ndihmoj për të përhapur Ungjillin?

Shoqëria dhe bashkësia

Ungjilli i Jezusit [> 4.49] është aq i rëndësishëm sa të gjithë duhet të kenë mundësinë ta dëgjojnë atë! Për ta realizuar atë, ne kemi nevojë për të gjithë besimtarët. Ne mund të dëshmojmë për Zotin dhe të flasim për marrëdhëniet tona me Jezusin dhe Kishën.

Duke vepruar kështu, është shumë e rëndësishme në çdo kohë që t'i trajtojmë njerëzit me ndershmëri, butësi dhe me respekt. Ne nuk mund të shndërrojmë askënd; vetëm Shpirti i Shenjtë [> 1,32] mund ta bëjë këtë. Askush nuk mund të detyrohet të besojë në dashurinë ndaj Zotit: është gjithmonë një zgjedhje e lirë.

Ti mund të ungjillizosh botën duke rritur dashurinë tënde për Jezusin, duke u lutur, duke mësuar më shumë rreth tij e duke i folur atij me zemër.
Urtësia e Kishës

Si përhapet ky Lajm i Mirë?

Që prej fillimit nxënësit e parë kanë pasur dëshirën e zjarrtë që ta kumtojnë Jezu Krishtin, me qëllim që t’i drejtonin të gjithë kah besimi në Të. Edhe sot, nga njohja plot dashuri e Krishtit lind dëshira për të ungjillizuar dhe për të katekizuar, domethënë për të zbuluar në personin e Tij planin e plotë të Hyjit dhe për ta venë njerëzimin në bashkësi me Të. [KKKP 80]

Ja çfarë thonë Papët

Ju, të rinj, jeni thirrur veçanërisht të bëheni misionarë të këtij Ungjillizimi të Ri, duke dëshmuar çdo ditë Fjalën që shëlbon . Ju personalisht përjetoni ankthet e periudhës së tanishme historike, të mbushur me shpresë dhe dyshim, në të cilën ndonjëherë mund të jetë e lehtë të humbasë mënyra që të çon në takimin me Krishtin. [Papa Gjon Pali II, Mesazh për Ditën Botërore IX dhe X të Rinisë, 21 nëntor 1993]

Facebook