Alle Tweets
prev
Vorige:1.43 Wat gebeurt er als je doodgaat?
next
Volgende:1.45 Hemel! Wat houdt dat ‘eeuwige leven’ in?

1.44 Worden we meteen na onze dood geoordeeld?

Hemel, hel of vagevuur?

Tijdens ons leven hebben we steeds opnieuw de mogelijkheid om voor God en zijn liefde te kiezen. Meteen na onze dood zal ieder van ons geoordeeld worden op basis van wat we deden of niet deden.

Als we tijdens ons leven voor God kozen, dan gaan we naar de hemel, eventueel via het vagevuur. Wie Gods liefde bij leven met zijn volle bewustzijn heeft afgewezen, koos voor de hel. Degenen die hun best doen om als christen te leven in liefde tot God en zijn naaste hoeft niet bang te zijn voor het oordeel: God wil dat iedereen in de hemel komt.

Na onze dood confronteert God ons met onze keuzes: als je bewust tegen God koos, ga je naar de hel. Alle anderen gaan naar de hemel.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Worden wij na onze dood geoordeeld?

Het zogenaamde bijzondere of ook persoonlijke oordeel voltrekt zich in de individuele dood. Het algemene oordeel, dat ook het laatste of jongste oordeel wordt genoemd, vindt plaats op de jongste dag, dus aan het einde van de wereld, bij de wederkomst van de Heer.

In het sterven komt ieder mens op het punt van de waarheid. Dan kan niets meer verdrongen en verborgen, niets meer veranderd worden. God ziet ons zoals wij zijn. Wij treden voor zijn gerecht, zijn recht-maken, want in Gods heilige nabijheid kunnen wij alleen maar ‘recht’ of helemaal niet zijn – zo ‘recht’ als God ons wilde toen Hij ons schiep. Misschien moeten we nog een proces van loutering doormaken, misschien kunnen we meteen in de armen van God vallen. Maar misschien zijn we ook zo vol boosheid en haat, zo vol van ‘nee’ tot iedereen, dat we voor altijd ons gezicht afwenden van de liefde, van God. Een leven zonder liefde is echter niets anders dan de hel. [Youcat 157]

Wat is de hel?

De hel is de toestand van het eeuwig gescheiden zijn van God en de absolute afwezigheid van liefde.

Wie willens en wetens, zonder berouw sterft in zware zonde en Gods barmhartige, vergevende liefde voor altijd afwijst, die sluit zichzelf uit van de gemeenschap met God en de gelukzaligen. Of iemand werkelijk op het moment van de dood de absolute liefde in het gezicht kan zien en toch nog nee zeggen, weten wij niet. Maar onze vrijheid maakt die beslissing mogelijk. Jezus waarschuwt ons keer op keer dat we ons definitief van Hem scheiden als we ons afsluiten van de nood van zijn broeders en zusters: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen (...) Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan" (Mt. 25, 41.45). [Youcat 161]

Hoe gaat het bestaan van de hel samen met de oneindige goedheid van God?

God wil weliswaar “dat allen tot inkeer komen” (2 Pt. 3, 9), maar hij heeft de mens vrij geschapen en met een eigen verantwoordelijkheid, en Hij respecteert zijn keuzes. Het is daarom de mens zelf die zich in volkomen autonomie vrijwillig uitsluit van de gemeenschap met God als hij tot aan zijn dood in de doodzonde volhardt en de barmhartige liefde van God afwijst. [CCKK 213]

Wat is het laatste of jongste oordeel?

Het laatste of jongste oordeel zal plaatsvinden aan het eind van de tijden, bij de wederkomst van Christus. "Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven; wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden" (Joh. 5, 29).

Als Christus in heerlijkheid weerkomt, zal zijn volle licht op ons schijnen. De waarheid zal aan het licht komen: onze gedachten, onze daden, onze verhouding met God en de mensen – niets zal meer verborgen zijn. Wij zullen de definitieve zin van de schepping ontdekken, de wonderbare wegen van God tot ons heil begrijpen en eindelijk ook antwoord krijgen op de vraag waarom het kwaad zo machtig mag zijn, als God toch de uiteindelijke macht heeft. Het jongste oordeel is ook het oordeel over ons. Hier wordt beslist of wij opgewekt worden tot het eeuwige leven, of voor altijd van God gescheiden worden. Aan hen die het leven gekozen hebben, zal God nog eenmaal scheppend handelen. In een "nieuw lichaam" (2 Kor. 5, 1) zullen zij voor altijd leven in Gods heerlijkheid en Hem met lichaam en ziel prijzen. [Youcat 163]

Wanneer zal dit oordeel plaatshebben?

Dit laatste oordeel zal plaatshebben aan het einde van de wereld, waarvan alleen God dag en uur kent. [CCKK 215]