All Questions
prev
Vorige:2.11 Wat is de oorsprong van de Kerk? Hoe is het begonnen?
next
Volgende:2.13 Hoe weet ik zeker dat de Kerk de waarheid vertelt?

2.12 ‘Eén Kerk’ – waarom dan die scheiding van de christenen?

De oorsprong van de Kerk

Jezus wilde vanaf het begin dat alle gelovigen één zouden zijn (Joh 17,20-23)Joh 17,20-23: Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.. Het is dan ook heel pijnlijk om te zien dat christenen zo verdeeld zijn. De belangrijkste oorzaken van deze verdeling in allerlei verschillende kerken en gemeenschappen zijn de koppigheid, vooroordelen en zondigheid van mensen zelf.

Het is de taak van elke christen om te bidden dat de Kerk ooit weer één zal zijn. Hoewel we mee kunnen werken met de Heilige Geest en samen werken voor die eenheid (oecumene), kan alleen God echte eenheid brengen.

Jezus wilde EEN Kerk, maar onze koppigheid zorgde voor splitsingen. Wij kunnen bidden en werken voor eenheid, maar alleen God kan die geven.