DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:3.10 Waarom herhalen we steeds hetzelfde gebed?
next
Volgende:3.12 Hoe bid je de rozenkrans?

3.11 Wat is het Onze Vader voor gebed?

Vormen van gebed

Door God aan te spreken als ‘Onze Vader’ (Mat 6,9-13)Mat 6,9-13: Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. laat je zien dat je gelooft dat God ons gemaakt geeft en dus onze Vader is. We bidden voor de komst van zijn rijk en kunnen nu al tekenen van het ‘rijk van God’ herkennen in het goede dat we om ons heen ervaren.

Door te zeggen ‘Uw Wil geschiede’ vraag je om jouw wil gelijk te maken aan de Wil van God. Uiteindelijk is het alleen door de Wil van God te doen dat je echt gelukkig kunt worden. In de #TwGOD-app staat het Onze Vader in heel veel talen.

Jezus zelf leerde zijn leerlingen het Onze Vader: zo loof je God, vraag je wat je nodig hebt, beloof je te vergeven en smeek je om bescherming.