Alle Tweets
prev
Vorige:4.23 De Kerk wil het leven beschermen en is toch tegen de verspreiding van condooms in Afrika?
next
Volgende:4.25 Hoe werkt natuurlijke geboorteregeling?

4.24 Waarom is de Kerk tegen het ‘homohuwelijk’?

Seksualiteit

Sommige mensen voelen zich meer aangetrokken tot hun eigen geslacht dan tot het andere geslacht. Dit is op zich geen zonde. Homoseksuele relaties zijn dat wel, zowel volgens het Oude als het Nieuwe Testament (I Kor 6,9-10)I Kor 6,9-10: Weet u niet dat zij die onrecht plegen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Maak uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.. Voor katholieken is het huwelijk een band tussen een man en een vrouw. Een ‘homohuwelijk’ kan niet vruchtbaar zijn zoals wanneer een man en een vrouw hun liefde delen in hun seksuele relatie waaruit van nature kinderen kunnen voortkomen.

Tegelijkertijd moeten we niet te hard oordelen over andere mensen. Er is een groot verschil tussen wie en hoe mensen zijn enerzijds, en wat ze doen anderzijds. Het is een heel belangrijke christelijke opdracht om iedereen met respect en fijngevoeligheid tegemoet te treden. 

> Lees meer in het boek

Niet homoseksualiteit, maar homoseksuele daden worden als tegennatuurlijk veroordeeld door de Bijbel en de Kerk. Geen ‘homohuwelijk’ dus.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de voornaamste zonden tegen de kuisheid?

Ernstig in strijd met de kuisheid zijn, ieder naar de aard van zijn object, deze zonden: echtbreuk, masturbatie, ontucht, pornografie, prostitutie, verkrachting en homoseksuele handelingen. Deze zonden zijn uitdrukking van de ondeugd van de onkuisheid. Worden deze zonden jegens minderjarigen begaan, dan zijn ze een des te ernstiger aanslag op hun lichamelijke en morele integriteit. [CCKK 492]

En mensen die zichzelf als homoseksueel ervaren?

De Kerk gelooft dat man en vrouw in de scheppingsorde een aanleg hebben tot verlangen om door de ander aangevuld te worden en tot een wederkerige verhouding. Zo kan ook aan kinderen het leven worden geschonken. Daarom kan de Kerk homoseksuele praktijken niet goedkeuren. Maar Christenen zijn wel aan alle mensen, onafhankelijk van hun seksuele oriëntatie, achting en liefde verschuldigd, omdat alle mensen door God geacht en geliefd worden.

Er bestaat geen mens die niet voortkomt uit de vereniging tussen een moeder en een vader. Daarom is het voor veel homoseksueel georiënteerde mensen een groot verdriet dat zij zich niet erotisch aangetrokken voelen tot het andere geslacht en dat zij de vruchtbaarheid van de lichamelijke vereniging moeten missen zoals die in de menselijke natuur en in de goddelijke scheppingsordening ligt. Toch leidt God ons vaak langs onvoorspelbare wegen tot zich: een gemis, een verlies of een kwetsuur kan, als we die aanvaarden, een springplank naar God worden, een sprong in de armen van God die alles goed maakt, en die nog groter blijkt bij de verlossing dan in de schepping al te zien is. [Youcat 65]

Hoe beoordeelt de kerk homoseksualiteit?

God heeft de mens als man en vrouw geschapen en ook lichamelijk voor elkaar voorbestemd. De kerk neemt mensen die homoseksuele gevoelens hebben zonder voorbehoud op. Ze mogen daarom niet gediscrimineerd worden. Tegelijkertijd zegt de kerk van alle vormen van gelijkgeslachtelijk seksueel contact dat ze niet overeenstemmen met de scheppingsorde. [Youcat 415]