All Questions
prev
Predchádzajúce:4.23 Ak chce cirkev chrániť život, prečo je teda proti rozdávaniu kondómov v Afrike?
next
Ďalej:4.25 Ako funguje prirodzené plánovanie rodičovstva?

4.24 Prečo je cirkev proti manželstvám ľudí rovnakého pohlavia?

Sexualita

Niektorí ľudia cítia väčšiu príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia než k osobám opačného pohlavia. Toto vo svojej podstate nie je hriechom. Pre katolíkov je manželstvo putom medzi mužom a ženou. Homosexuálne manželstvo nemôže byť plodné tak, ako manželstvo medzi mužom a ženou,  deliaci my sa o lásku v sexuálnom vzťahu, z ktorého môžu prirodzene vzísť deti.

Na druhej strane by sme však druhých nemali príliš tvrdo súdiť. Je rozdiel medzi tým, kým človek je a ako sa správa. Je dôležitým kresťanským príkazom správať sa ku každému citlivo a s úctou.

Homosexuálne cítenie protirečí významu a účelu sexuality. Cirkev jasne hovorí, že manželstvo pre páry rovnakého pohlavia nie je možné.
Múdrosť Cirkvi

Aké sú hlavné hriechy proti čistote?

Sú to hriechy, ktoré závažné protirečia čistote, každý podľa povahy svojho predmetu: cudzoložstvo, onánia (masturbácia), smilstvo, pornografia, prostitúcia, znásilnenie, homosexuálne úkony. Tieto hriechy sú prejavmi neresti chlipnosti (luxuria). Keď sa tieto skutky spáchajú  na maloletých, sú ešte závažnejším útokom na ich telesnú a morálnu neporušiteľnosť. [KKKC 492]

Ako sa pozerať na tých, ktorí sa cítia byť homosexuálmi?

Cirkev verí, že v poriadku stvorenia je zakotvená potreba doplnenia a vzájomná príťažlivosť muža a ženy, aby sa tak mohol odovzdať život deťom. Cirkev preto nemôže schvaľovať homosexuálne praktiky. Kresťania však majú prejavovať úctu a lásku každému človeku, bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu, pretože Boh rešpektuje a miluje všetkých ľudí.

Na svete nenájdeme žiadneho človeka, ktorý by nemal svoj pôvod v spojení otca a matky. Preto mnohí homosexuálne orientovaní ľudia veľmi bolestne vnímajú skúsenosť, že ich eroticky nepriťahuje opačné pohlavie a že sa musia vzdať telesnej plodnosti, ktorá zodpovedá prirodzenosti človeka a Božiemu poriadku stvorenia. Boh ich však k sebe často privádza nezvyčajnými cestami: nedostatok, strata alebo zranenie – ak sú uznané a prijaté – sa môžu stať odrazovým mostíkom ku skoku do náručia Boha, ktorý robí všetko dobré a ktorý sa necháva nájsť oveľa viac ako Spasiteľ než ako Stvoriteľ. [Youcat 65]

Ako vníma Cirkev homosexualitu?

Boh stvoril človeka ako muža a ženu a telesne ich určil jedného pre druhého. Cirkev bezvýhradne prijíma ľudí s homosexuálnou orientáciou a odmieta akúkoľvek formu ich diskriminácie. Zároveň však jednoznačne prehlasuje, že forma sexuálneho spolužitia osôb rovnakého pohlavia nezodpovedá poriadku stvorenia. [Youcat 415]

Toto hovoria pápeži

V priebehu diskusie o dôstojnosti a poslaní rodiny synodálni otcovia poznamenali, že „vzhľadom na projekty, ktoré chcú zväzky medzi homosexuálnymi osobami postaviť na roveň manželstva, neexistuje nijaký základ pre pripodobňovanie alebo vytváranie analógií, ani vzdialených, medzi homosexuálnymi zväzkami a Božím plánom týkajúcim sa manželstva a rodiny“; a je neprípustné, „aby miestne cirkvi v tejto oblasti podstupovali nátlak a aby medzinárodné organizmy podmieňovali finančnú pomoc pre chudobné krajiny zavádzaním zákonov, ktoré zriaďujú ,manželstvo‘ medzi osobami toho istého pohlavia“ [Pápež František, Amoris Laetitiae, č. 251]