Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:5.17 Si mund të lutem në një kohë krize?
next
Tjetra:5.19Kur luten kaq shumë njerëz: pse nuk përfundon katastrofa?

5.18 A nuk është më mirë të lutesh sesa të shkosh tek mjeku?

Të lutesh në kriza

Disa njerëz mendojnë se është mungesë besimi të shkosh te mjeku. A nuk tha Jezusi: "Kërkoni dhe do t'ju jepet" (Mt 7: 7). Dhe Bibla na fton të besojmë në mrekulli, pasi “për Zotin të gjitha gjërat janë të mundshme (Mt 19:26). Sidoqoftë, besimi duhet të shprehet dhe mbështetet nga veprat tona . Ne nuk mund t'i lëmë të gjitha në dorë të Zotit: ne duhet të bashkëpunojmë me hirin e Tij. Jezusi e tha qartë: “Ata që janë mirë nuk kanë nevojë për mjek, por ata që janë të sëmurë” (Mt 9:12). Kështu ai pohoi në mënyrë indirekte se duhet të takojmë një mjek kur jemi të sëmurë. Jeta dhe trupat tanë janë një dhuratë nga Zoti për ne, dhe ne e kemi për detyrë të bëjmë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur dhe për t’u kujdesur për këtë dhuratë. Kjo përfshin të shkuarit te mjeku kur është e nevojshme. Kjo ka qenë e qartë që nga fillimi. Për shembull, Shën Luka ishte një mjek (Kol 4:14) dhe spitalet e para u ndërtuan nga Kisha.

 

Ndërsa jemi thirrur të bëjmë gjithçka që është e mundur nga ana njerëzore për të shëruar trupin, është po aq e rëndësishme të lutemi: “A vuan dikush afër jush? Ata duhet të luten ”(Jak 5:13). Dhe kur dikush është i sëmurërëndë, mos hezitoni të thërrisni një prift për t'u lutur mbi ta. Ne mundemi dhe duhet t'i kërkojmë Zotit çdo gjë që na duhet. Por çfarë vlere ka besimi ynë nëse nuk e shprehim atë në veprat tona? Shën Jakobi tha: "Besimi në vetvete, nëse nuk ka vepra, është i  vdekur" (Jak 2:17). Dhe në këtë rast "puna" është të kujdesemi për trupin tonë, duke u konsultuar me një mjek kur është e nevojshme.

Besimi pa vepra është i vdekur: Ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur njerëzisht për të shëruar trupin dhe të lutemi me gjithë zemrën tonë.