Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
schildering in Oosterse Kerk

2.21 Jak zorganizowany był wczesny Kościół?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa apostołowie wraz z innymi uczniami Jezusa głosili Dobrą Nowinę w wielu miastach położnych na Bliskim Wschodzie i w południowej części Europy. Apostołowie byli przywódcami pierwszych lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Następcami apostołów są biskupi.

Apostołowie byli wspierani przez księży i diakonów. Każdy wierzący we wspólnocie miał swoje własne zadanie (1 Kor 12, 28)1 Kor 12, 28: I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami.. Po dziś dzień biskupi z pomocą księży i diakonów kierują Kościołem. Każda osoba świecka na swój sposób spełnia swoje zadanie i odgrywa rolę w Kościele.

> Czytaj więcej w książce

Od początku Kościół składał się z wiernych, których prowadzili apostołowie, a później biskupi. Każdy we wspólnocie miał swoją rolę.