All Questions
prev
Poprzedni:3.11 Jaką modlitwą jest „Ojcze nasz”?
next
Następny:3.13 Co to jest Liturgia godzin?

3.12 Jak odmawiać Różaniec?

Formy modlitwy

Różaniec możesz zawsze nosić ze sobą. Jest to sznur paciorków, który składa się z pięciu części po dziesięć paciorków każda. Po „Ojcze nasz” powtarzamy dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo”.

W modlitwie różańcowej wspominamy pewne wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Nazywamy je „tajemnicami różańcowymi”. Różaniec jest jak okrągły wieniec z modlitw (róż), które chcemy podarować Maryi, prosząc ją jednocześnie o modlitwę za nas. Zwięzły opis różańca znajduje się w aplikacji #TwGOD.

 

Modląc się Różańcem, odmawiasz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, rozważając tajemnice życia Jezusa. W ten sposób trwasz z Nim.
Z mądrości Kościoła

Jak Kościół modli się do Maryi?

Kościół wzywa wstawiennictwa Maryi przede wszystkim przez modlitwę Zdrowaś Maryjo. Innymi modlitwami maryjnymi są: Różaniec, hymn Akathistos i Paraklisis, hymny i kantyki różnych tradycji chrześcijańskich. [Youcat 563]

Co składa się na treść modlitwy różańcowej? Jakie są jej części?

1. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2. Credo (Symbol Apostolski).
3. Ojcze nasz.
4. Trzy razy Zdrowaś Maryjo.
5. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6. Pięć dziesiątek Zdrowaś Maryjo - rozpoczyna za każ­dym razem modlitwa Ojcze nasz, a kończy Chwała Ojcu.

Tajemnice różańcowe: radosne, światła, bolesne i chwalebne.

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie św. Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła (czwartek)
Chrzest Jezusa w Jordanie
Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Droga krzyżowa Pana Jezusa
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi

[Youcat 481]