All Questions
prev
Předchozí:3.11 Jakým druhem modlitby je modlitba Otčenáš?
next
Následující:3.13 Co je to Liturgie hodin?

3.12 Jak se modlí růženec?

Formy modlitby

Svůj růženec můžeš nosit pořád s sebou. Skládá se z pěti řad o deseti korálcích. Modlíme se při něm Otčenáš a potom desetkrát Zdrávas, Maria.

Když se modlíme růženec, rozjímáme nad množstvím událostí z Ježíšova a Mariina života. Těmto událostem říkáme „tajemství růžence“. Růženec je jako věneček modliteb (růží), které nabízíme Marii, když ji žádáme o její přímluvu.

Aplikace TsBOHEM také vysvětluje, jak přesně se má člověk modlit růženec.

Na každém korálku růžence se modlíš Otčenáš nebo Zdrávas, Maria, rozjímáš při tom o životě Ježíše & Marie a trávíš s nimi čas.
Moudrost církve

Jak se církev modlí k Marii?

 Církev se modlí především modlitbu „Zdrávas Maria“, jíž prosí o přímluvu Panny. Další mariánské modlitby jsou růženec, Akathistos, Paraklésis, hymny a chvalozpěvy různých křesťanských tradic. [KKKC 563]

Jak zní Zdrávas, Maria?

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Latinsky:

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 481]

Co k tomu říkají papežové

Díky Mariině zkušenosti je růženec modlitbou ryze kontemplativní… Bez kontemplace je růženec tělem bez duše a jeho odříkávání je pak ohroženo rizikem mechanického opakování formulí, které se protiví Ježíšově napomenutí: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov.“ (Mt 6,7) Růženec svým charakterem vyžaduje klidný rytmus s přestávkami k zamyšlení, které modlící se osobě pomohou rozjímat o tajemstvích Pánova života a nazírat je skrze srdce té, jež byla Ježíši nejblíže. Potom se otevře jejich nesmírné bohatství. (Papež Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariae [Růženec Panny Marie], apoštolský list o modlitbě svatého růžence, čl. 12, 16. října 2002)