Alle Tweets
prev
Vorige:1.39 Waarom mariadevotie als Maria geen God is?
next
Volgende:1.41 Zijn er echt engelen in de hemel?

1.40 Is Maria altijd maagd en zonder zonden gebleven?

Maria en engelen

Wetenschappelijk beschouwd is het onmogelijk, zwanger worden zonder mannelijk zaad of een menselijke ingreep. God is echter in staat om buiten de natuurwetten om te werken en wonderen te doen.

Maria werd zwanger door een directe ingreep van God, zoals de Bijbel honderden jaren eerder al had voorspeld (Jes 7,14Jes 7,14: Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuël geven.; Mat 1,23Mat 1,23: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.). God en zonde zijn tegenpolen. Jezus is God en Hij zou nooit negen maanden in een zondig mens hebben kunnen verblijven. Maria kreeg een speciale genade van God, waardoor ze haar hele leven zonder zonde bleef. 

Maria bleef maagd en was altijd met ziel en lichaam aan God toegewijd, zonder enige zonde. Daarom ging ze met ziel én lichaam naar de hemel.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent ‘ de onbevlekte ontvangenis' van Maria?

De Kerk gelooft "dat de allerheiligste Maagd Maria vanaf het begin van haar ontvangenis door een bijzondere genade van de almachtige God, met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de Redder van het menselijk geslacht, gevrijwaard bleef van iedere smet van de erfzonde (Dogma uit 1854).

 Het geloof in de ‘onbevlekte ontvangenis’ bestaat vanaf het begin van de Kerk. Het begrip is momenteel vatbaar voor misverstanden. Het wil zeggen dat God Maria gevrijwaard heeft voor de erfzonde, en wel vanaf het begin. Het zegt niets over hoe Jezus ontvangen is in het lichaam van Maria. En het vertegenwoordigt al helemaal niet een negatieve christelijke visie op seksualiteit, alsof man en vrouw zich zouden ‘bevlekken’ wanneer zij een kind verwekken. [Youcat 83]

In welke zin is Maria 'altijd Maagd'?

In die zin dat zij “maagd gebleven is toen zij haar zoon ontving, maagd toen zij hem baarde, maagd toen zij hem droeg, maagd toen zij Hem voedde aan haar borst, altijd maagd” (H. Augustinus). Waar in de evangeliën sprake is van 'broeders en zusters van Jezus', betreft het daarom naaste verwanten van Jezus, volgens uitdrukking die in de heilige Schrift gebruikelijk is. [CCKK 99]

Had Maria nog andere kinderen dan Jezus?

Nee, Jezus is de enige lijfelijke zoon van Maria.

Al in de jonge Kerk werd aangenomen dat Maria blijvend maagd was, zodat Jezus ook geen broers en zussen kan hebben gehad. In het Aramees bestaat er slechts eenzelfde woord voor broeders en zusters, neven en nichten. Als de Evangeliën spreken over ‘broers en zussen’ van Jezus (bijvoorbeeld in Mc. 3, 31-35), dan gaat het om naaste familieleden van Jezus. [Youcat 81]

Op welke manier is het geestelijk moederschap van Maria universeel?

Maria heeft één enkele zoon, Jezus, maar in Hem strekt zich haar geestelijk moederschap uit tot alle mensen die Hij is komen redden. Gehoorzaam aan de zijde van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is de Maagd de nieuwe Eva, de ware moeder van de levenden, die met moederlijke liefde meewerkt aan hun geboorte en aan hun vorming in de orde der genade. Als Maagd en Moeder is zij het beeld en de meest volmaakte verwezenlijking van de Kerk. [CCKK 100]

In welke zin is de heilige Maagd Maria Moeder van de Kerk?

De heilige maagd Maria is Moeder van de Kerk in de orde van de genade, omdat zij Jezus ter wereld heeft gebracht, de Zoon van God, Hoofd van het lichaam dat de Kerk is. Bij zijn sterven aan het kruis heeft Jezus haar aan de leerling als Moeder aangewezen met deze woorden: "Zie daar, uw Moeder" (Joh. 19, 27). [CCKK 196]

Waarom is Maria ook onze moeder?

Maria is onze moeder, omdat Christus, de Heer, haar ons als moeder gegeven heeft.

"Dat is uw zoon (...) dat is je moeder" (Joh. 19, 26b-27a). De Kerk heeft die woorden, die Jezus vanaf het kruis gesproken heeft tegen Johannes, altijd zo begrepen dat hiermee de hele Kerk aan Maria werd toevertrouwd. Daardoor is Maria ook onze moeder. Wij mogen haar aanroepen en vragen om bij God te bemiddelen. [Youcat 85]