Alle Tweets
prev
Vorige:3.47 Wie kiest de lezingen? Mag ik slapen tijdens de preek?
next
Volgende:3.49 Kan iedereen de communie ontvangen?

3.48 Is Jezus echt aanwezig in de Eucharistie? Wat is de consecratie?

Eucharistie

Tijdens de Eucharistieviering worden brood (hosties) en wijn naar het altaar gebracht. De priester spreekt dezelfde woorden die Jezus sprak tijdens het Laatste Avondmaal, toen Hij de Eucharistie instelde. Dit moment in de Eucharistieviering noemen we de ‘consecratie’.

Op dit moment veranderen brood en wijn in het lichaam en het bloed van Jezus. Dit is niet zomaar symbolisch, maar in werkelijkheid zo. Als je met geloof opkijkt naar de hostie, dan kun je Jezus’ Lichaam en Bloed herkennen in wat er op het eerste gezicht uitziet als brood en wijn. In de #TwGOD app vind je de woorden van de consecratie en de rest van de Eucharistieviering in allerlei talen.

> Lees meer in het boek

Door de consecratiewoorden ‘Neemt en eet/drinkt…’ veranderen brood en wijn en is Jezus heel concreet aanwezig met zijn Lichaam en Bloed.
Uit de Wijsheid van de Kerk

In welke zin is de Eucharistie de gedachtenis van het offer van Christus?

De Eucharistie is gedachtenis in die zin, dat zij tegenwoordig stelt en actualiseert het offer dat Christus eens en voor altijd op het kruis gebracht heeft aan de Vader ten bate van de mensheid. Het offerkarakter van de Eucharistie wordt duidelijk in de instellingswoorden zelf: “Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt... Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed dat voor u vergoten wordt” (Lc. 22, 19-20). Het kruisoffer en het offer van de Eucharistie zijn één en hetzelfde offer. Een en dezelfde zijn het slachtoffer en de offeraar: wat alleen verschilt is de wijze van geofferd worden: bloedig op het kruis, onbloedig in de Eucharistie. [CCKK 280]

Hoe is Jezus in de Eucharistie tegenwoordig?

Jezus Christus is in de Eucharistie op een unieke en onvergelijkelijke wijze tegenwoordig. Hij is immers tegenwoordig op een waarachtige, werkelijke en substantiële wijze: met zijn Lichaam en zijn Bloed, met zijn Ziel en zijn Godheid. In haar is dus op sacramentele wijze, dat wil zeggen onder de gedaanten van brood en wijn, de hele Christus tegenwoordig: God en mens. [CCKK 282]

Wat betekent transsubstantiatie?

Transsubstantiatie betekent de verandering van de hele substantie van het brood in de substantie van het Lichaam van Christus en van de hele substantie van de wijn in de substantie van zijn Bloed. Deze verandering voltrekt zich in het eucharistisch gebed door de werkdadige kracht van het woord van Christus en van het handelen van de heilige Geest. Toch blijven de zintuiglijk waarneembare kenmerken van brood en wijn, de zogenaamde “eucharistische gedaanten”, onveranderd. [CCKK 283]

Op welke wijze is Christus aanwezig als de Eucharistie wordt gevierd?

Christus is in het Sacrament van de Eucharistie op mysterieuze wijze, maar werkelijk aanwezig. Iedere keer dat de Kerk gehoor geeft aan de opdracht van Jezus ‘Doe dit om mij te gedenken’ (1 Kor. 11, 25), het brood breekt en de Kelk aanbiedt, vindt nu hetzelfde plaats wat destijds is gebeurd: Christus geeft zich waarachtig prijs voor ons, en wij krijgen waarachtig deel aan Hem. Het eenmalige en onherhaalbare kruisoffer van Christus wordt voltrokken op het altaar; het werk van onze verlossing voltrekt zich. [Youcat 216]