All Questions
prev
Predchádzajúce:2.26 Ako vznikol islam?
next
Ďalej:2.28 Aký bol vzťah medzi kráľmi a pápežmi počas stredoveku?

2.27 Ako sa stal sever Európy katolíckym?

Moslimovia, barbari a pravoslávni

Začiatkom piateho storočia priniesol svätý Patrik evanjelium z Anglicka do Írska, kde vznikli živé kláštorné spoločenstvá. Tieto spoločenstvá zasa ohlasovali evanjelium v Škótsku a na európskom kontinente.

Koncom šiesteho storočia poslal pápež Gregor Veľký misionárov do severnej Európy vrátane Nizozemska (dnešné Holandsko). Vieru v severnej Európe ovplyvnili najmä írski a anglickí misionári, ktorí sa prepravili na druhý breh mora v siedmom a ôsmom storočí, medzi iným sv. Willibrord a sv. Bonifác.

V ôsmom storočí ohlasovali misionári z Anglicka a Írska ako Willibrord a Bonifác vieru v severnej Európe.
Toto hovoria pápeži

Spomienka na zakladateľa Cirkvi v Holandsku nám objasňuje jeho skvelé vlastnosti: kresťan, mních, misionár, biskup, svätý. Zanechal všetko, aby šíril vieru v Krista a rozhlasoval dobrú novinu ľuďom, ktorí ju predtým ešte nepočuli… Svätý Willibrord o sebe napísal: „Teraz žije šťastne v mene Božom v roku 728 po narodení nášho Pána Ježiša Krista.“ [Pápež Ján Pavol II., homília, 8. novembra 1990]