All Questions
prev
Predchádzajúce:4.45 Týka sa katolícka sociálna náuka aj starostlivosti o chudobných?
next
Ďalej:4.47 Ako správne používať sociálne siete?

4.46 Sú hazardné hry, drogy, alkohol alebo nadmerné bohatstvo hriechom?

Spoločnosť a spoločenstvo

„Priveľa“ takmer nikdy nie je dobrý nápad. To je pravda najmä vtedy, ak správaním ohrozujeme seba alebo druhých. Pitie alkoholu nie je hriech, ale je hriech piť priveľa (Rim 13,13)Rim 13,13 –  Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti.. Hazard znamená staviť peniaze alebo cenné veci v hre postavenej na náhode. Sám o sebe nie je hriechom, no jeho nebezpečenstvo tkvie v tom, že sa môžeme nechať uniesť chamtivosťou alebo priveľkým zápalom pre hru.

Užívanie drog (okrem prípadov, kedy ide o liečbu) je ťažkým hriechom, pretože si nimi možno vážne poškodiť zdravie a život. Pravý život v nebi je našou jedinou budúcnosťou, ktorá bude trvať večne. Keď máme na pamäti toto, pozemské bohatstvo je pre nás len relatívne.

Miernosť je dôležitá čnosť. Hazardné hry pre zábavu, bohatstvo bez chamtivosti a alkohol v rozumnej miere nie sú hriešne. Užívanie drog áno.
Múdrosť Cirkvi

Môže kresťan uzatvárať stávky alebo zúčastniť sa na hazardných hrách?

Stávky a hazardné hry sú nemorálne a nebezpečné vtedy, keď nimi hráč ohrozuje svoju hmotnú existenciu. Ešte horšie sú v prípade, keď nimi ohrozuje životné potreby druhých ľudí, najmä tých, ktorí sú mu zverení.

Z morálneho hľadiska je nanajvýš pochybné, ak niekto vsadí do hazardných hier vysoké finančné čiastky, zatiaľ čo jeho blízkym chýbajú najnutnejšie životné potreby. Stávky a hazardné hry sú nebezpečné aj tým, že môžu viesť k závislosti. [Youcat 434]

Akú povinnosť máme voči telu?

O svoje telesné zdravie i zdravie druhých sme povinní rozumne sa starať, ale máme sa vyhýbať kultu tela a každému prekročeniu miery. Treba sa vyhýbať aj užívaniu omamných prostriedkov, najmä tých, ktoré spôsobujú veľmi vážne škody na zdraví a na ľudskom živote, ako aj nemiernemu užívaniu jedla, alkoholu, tabaku a liekov. [KKKC 474]

Stávky a hazardné hry sú nebezpečné aj tým, že môžu viesť k závislosti.

Užívať drogy je hriechom, pretože ťažko poškodzujú zdravie, a to znamená závažné previnenie proti životu, ktorý nám Boh daroval z lásky.

Každá závislosť človeka od nelegálnych i legálnych drog (alkohol, lieky, tabak) znamená stratu slobody. Poškodzuje zdravie aj život človeka a spôsobuje ťažké škody aj ľuďom v jeho okolí. Všetky stavy pomätenia mysle a straty sebakontroly v opojení ako aj vydávanie sa napospas sexualite alebo divoká jazda autom znamenajú stratu ľudskej dôstojnosti a slobody, a preto sú hriechom proti Bohu. Treba ich však odlišovať od rozumného, vedomého a striedmeho zaobchádzania s prostriedkami prinášajúcimi pôžitok. [Youcat 389]

Toto hovoria pápeži

Každý z nás sa môže v tichu zamyslieť nad ľuďmi, ktorí žijú bez štipky nádeje a sú ponorení v hlbokom smútku, z ktorého sa nedokážu vymaniť; veria, že šťastie našli v alkohole, drogách, hazarde, moci peňazí, bezuzdnej sexualite… napokon však budú ešte sklamanejší a svoj hnev na život si vybijú násilím, ktoré nie je hodné ľudskej bytosti [Pápež František, príhovor, 17. júna 2013]