All Questions
prev
Předchozí:4.45 Týká se katolická sociální nauka péče o chudé?
next
Následující:4.47 Jak správně používat sociální sítě?

4.46 Jsou hazardní hry, drogy, alkohol a nadměrné bohatství hřích?

Společnost a lidské společenství

„Příliš mnoho“ neznačí téměř nikdy nic dobrého. Zejména tehdy, když svým chováním ohrožuješ sebe nebo ostatní. Pít alkohol není hřích, ale je hřích pít přespříliš (Řím 13,13) Řím 13,13: Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti.. Hazard je sázení peněz nebo jiných cenných věcí v hazardních hrách. Sázka sama o sobě není hřích. Nicméně hrozí nebezpečí, že se člověk nechá unést chamtivostí nebo vášní pro hru.

Užívání drog (kromě užívání léků ze zdravotních důvodů) je těžký hřích, protože může vážně poškodit tvé zdraví a tvůj život. Naší budoucností, která bude trvat navždycky, je opravdový život v nebi. S tímto vědomím je pozemské bohatství relativní.

Mírnost je důležitá ctnost. Hraní hazardních her pro radost, bohatství bez chamtivosti a alkohol s rozumem nejsou hříchem. Užívání drog ano.
Moudrost církve

Smí křesťan uzavírat sázky nebo se účastnit hazardních her?

Sázení a hráčství je nemorální a nebezpečné, když jimi hráč ohrožuje svou hmotnou existenci. Ještě horší je v případě, že jimi ohrožuje životní potřeby druhých lidí, zvláště těch, kteří jsou mu svěřeni.

Z mravního hlediska je nanejvýš pochybné prosázet ve hře vysoké finanční částky, zatímco blízkým lidem chybí nutné životní potřeby. Sázení a hazardní hry jsou nebezpečné také tím, že mohou vést k závislosti. [Youcat 434]

Jakou povinnost máme vůči tělu?

Jsme povinni rozumně pečovat o tělesné zdraví své i druhých, ale zároveň se vyhýbat kultu těla a jakékoli přemíře. Je také třeba vyhýbat se užívaní omamných drog, jež způsobují velmi těžké škody na zdraví a lidském životě, a také zneužívání jídla, alkoholických nápojů, tabáku a léků. [KKKC 474]

Proč je hřích užívat drogy?

Užívat drogy je hříšné, protože těžce poškozují vlastní zdraví, a to znamená závažné provinění proti životu, který nám Bůh daroval z lásky.

Každá závislost člověka na ilegálních i legálních drogách (alkohol, léky, tabák) znamená ztrátu svobody. Poškozuje zdraví i život takové člověka a působí těžké škody také lidem v jeho okolí. Veškeré stavy zmatení mysli a ztráty sebekontroly v opojení nebo vydávání se napospas sexualitě znamenají ztrátu lidské důstojnosti a svobody, a proto jsou hříchem proti Bohu. Je zapotřebí odlišit je od rozumného, vědomého a střídmého zacházení s prostředky přinášejícími požitek. [Youcat 389]

Co k tomu říkají papežové

Každý z nás může v tichu přemýšlet o lidech, kteří žijí bez naděje a jsou ponořeni do hlubokého smutku, z něhož se snaží vyjít v domnění, že nalezli štěstí v alkoholu, drogách, hazardních hrách, moci peněz či bezuzdné sexualitě. Nakonec však pociťují ještě větší zklamání a někdy svoji životní zlost vybíjejí v násilí a v činech nedůstojných člověka. (Papež František, promluva, 17. června 2013)