Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.18 Si vazhduan gjërat pas Rrëshajëve?
next
Tjetra:2.20 Çka ndryshoi me Perandorin Konstantin?

2.19 Pse të Krishterët u persekutuan nga romakët?

Romakët, koncilet dhe etërit e Kishës

Në vitin 64 pas Krishtit një zjarr i madh shkatërroi pjesën më të madhe të Romës. Perandori Neroni fajësoi të krishterët për këtë. Shën Pjetri, Shën Pali dhe shumë të krishterë të tjerë vdiqën si martirë  pas kësaj katastrofe. Të krishterët gjithashtu u persekutuanshekujt në vazhdim.

Problemi i perandorëve romakë ishte se të krishterët refuzuan të braktisnin besimin e tyre dhe të adhuronin perandorin dhe perënditë romake. Nën perandorin Decius (249-251 pas Krishtit), dhjetëra mijëra të krishterë vdiqën. Diokleciani (284-305) ishte ndër perandorët e tjerë romakë që u përpoq të shkatërronte Kishën, por nuk arriti ta bëjë këtë.

 

Në fillim perandorët romakë e panë rritjen e të krishterëve si një kërcënim dhe i persekutuan,sepse refuzonin t’i adhuronin ata si zota.
Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Po ju shkruaj të gjitha Kishave që t’ju them, me gjithë zemër, se dua të vdes për Hyjin –nëse ju nuk e pengoni. Po ju përbej, mos e tregoni dashamirësinë tuaj në momentin e gabuar. Ju lutem, lejoni të më hedhin bishave të egra; nëpërmjet tyre arrij te Hyji. Jam fara e grurit e Hyjit; e hedhur në dhe prej dhëmbëve të egërsirave, mund të bëhem bukë e pastër e Krishtit. [Shën Injaci i Antiokisë, Letra drejtuar Romakëve, Kap. 4 (MG 5, 689)]