All Questions
prev
Predchádzajúce:2.18 Čo sa dialo na Turíce a po nich?
next
Ďalej:2.20 Čo sa zmenilo počas vlády cisára Konštantína?

2.19 Prečo Rimania prenasledovali kresťanov?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

V roku 64 po Kristovi väčšinu Ríma zničil obrovský požiar. Cisár Nero z neho obvinil kresťanov. V dôsledku tejto katastrofy zahynuli svätý Peter. svätý Pavol a mnohí ďalší kresťania ako mučeníci. V ďalších storočiach boli kresťania tiež prenasledovaní.

Rímski cisári sa hnevali, pretože kresťania sa odmietali vzdať svojej viery a uctievať namiesto toho cisára a rímskych bohov. za vlády cisára Décia (249-251 n.l.) zomreli desaťtisíce kresťanov. Dioklecián (284-305) patrilo medzi ďalších rímskych cisárov, ktorí sa neúspešne snažili zničiť Cirkev.

Nárast počtu kresťanov vnímali spočiatku rímski cisári ako hrozbu a prenasledovali ich, pretože kresťania sa im odmietali klaňať ako bohom.
Toto hovoria cirkevní otcovia

Píšem všetkým cirkvám, aby vedeli, že som z celého srdca ochotný zomrieť pre Boha – ak by ste tomu nebránili vy. Prosím vás, aby ste dobrú vôľu neprejavovali v nesprávnom čase. Dovoľte, aby ma predhodili divej zveri; skrze ňu môžem dosiahnuť Boha. Som Božou pšenicou, nech ma teda rozomelú zuby divej zveri, aby som sa stal čistým Kristovým chlebom. [sv. Ignác Antiochijský, List Rimanom, kap. 4 (PG 5, 689)]