DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.14 Jezusi më fal, por si mund ta fal unë veten dhe të tjerët?
next
Tjetra:4.16 Cilit shenjt duhet t’i lutem? Janë kaq shumë!

4.15 Çka është një shenjt?

Thirrja për shenjtëri

Disa të krishterë jetuan në një mënyrë kaq të veçantë sa që ata që i takuan kishin përshtypjen se po ndesheshin me Jezusin vetë, si të thuash. Kryesisht, “virtyti heroik” i tyre nuk u gjet në gjërat që thanë ose bënë, por në mënyrën e tyre të jetësës.

Ishte sikur ata të ishin gjithmonë të lidhur me Jezusin, në gjithçka që bënë. Në këtë mënyrë ata i lejuan Shpirtit të Shenjtë t'i ndihmonte të jetonin si të krishterë të mirë me besim, shpresë dhe dashuri. Ata u bënë një shembull për të gjithë të krishterët e tjerë dhe quhen “të shenjtë” ose “shenjtër”.

Shenjti është një person që jeton si një mik i vërtetë i Zotit. Me hirin e Zotit ti mund të bëhesh shenjt.
Urtësia e Kishës

What does the “communion of saints” mean?

The “communion of saints” is made up of all men who have placed their hope in Christ and belong to him through Baptism, whether they have already died or are still alive. Because in Christ we are one Body; we live in a communion that encompasses heaven and earth.

The Church is larger and more alive than we think. Among her members are the living and the deceased (whether they are still undergoing a process of purification or are already in the glory of God), individuals known and unknown, great saints and inconspicuous persons. We can help one another even beyond the grave. We can call on our patrons and favorite saints, but also our departed relatives and friends whom we believe are already with God. Conversely, by our intercessory prayer, we can come to the aid of our dear departed who are still undergoing purification. Whatever the individual does or suffers in and for Christ benefits all. Conversely, this unfortunately means also that every sin harms the communion. [Youcat 146]

Are we all supposed to become “saints”?

Yes. The purpose of our life is to be united with God in love and to correspond entirely to God’s wishes. We should allow God “to live his life in us” (Mother Teresa). That is what it means to be holy: a “saint”.

Every man asks himself the question: Who am I and why am I here, how do I find myself? Faith answers: Only in holiness does man become that for which God created him. Only in holiness does man find real harmony between himself and his Creator. Holiness, however, is not some sort of self-made perfection; rather, it is union with the incarnate love that is Christ. Anyone who gains new life in this way finds himself and becomes holy. [Youcat 342]

Ja çfarë thonë Papët

Shenjtërit e kanë shprehur  në mënyra të ndryshme praninë e fuqishme dhe shndërruese  të Të Ngjallurit. Ata e lejuan Jezusin ta  mbingarkojë plotësisht jetën e tyre sa të mund të thonë me Shën Palin "jetoj, por jo më unë, në mua jeton Krishti " (Gal 2:20). Duke ndjekur shembullin e tyre, duke kërkuar ndërmjetësimin e tyre, duke hyrë në bashkësi me ta, afrohemi më pranë Krishtit , kështu  shoqëria jonë me shenjtërit  na bashkon me Krishtin, nga i cili si nga burimi dhe kryet a e tyre lëshojnë çdo hir dhe jetën e Popullit të vetë Zotit . [Papa Benedikti XVI, Audienca e përgjithshme, 13 prill 2011]